Monday, December 19, 2011

အနာဂါတ္ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ မိမိတို႔အျမင္ေလးမ်ား..၄

Smiley said...

ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္မဟာမ်ား ( x ၅ )

အခုလက္ရွိမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးက အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အေကာင္းဆံုးလို႔ အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ S-300 ေတြရွိတဲ့ ဗီယက္နမ္က ပိုေကာင္းမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာလည္း S-300/400 ေတြ HQ-9/20 ေတြ Patriot PAC-3 ေတြစတဲ့ Long Range Air Defense System တာေ၀းပစ္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြ ရွိရင္ေကာင္းမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔က်က် စဥ္းစားၾကည့္ရင္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ လက္ရွိ S-75 ေတြ S -125 ေတြကေတာ့ စစ္စျဖစ္တာနဲ႔ သူတို႔က စအဖ်က္ဆီးခံရဖို႔ ရွိပါတယ္။ လွဳပ္ရွားႏိုင္စြမ္းမွမရွိတာ။ သူတို႔ကို ကာကြယ္ဖို႔ ေက်ာက္ေတာင္ေတြေဖာက္ျပီးေတာ့ ထားရရင္လည္း ဆင္ဖိုးထက္ကို ခၽြန္းဖိုးကၾကီးေတာ့မွာ။


တာလတ္ပစ္ 9K12 Kub ေတြ 9K37 Buk ေတြကေတာ့ အခ်ိဳ႕ကလည္းရွိတယ္တဲ့ ၊ အခ်ိဳ႕ကလည္းမရွိဘူးတဲ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေလာက္ေတာ့ ရွိေအာင္လုပ္ရမွာပါ။ 9K331Tor ေတြ 9K22 Tunguska ေတြ နဲ႔တင္ကေတာ့ အလုပ္မျဖစ္တာ အရွင္းၾကီးပါ။ ေရတပ္မွာလည္း FAC ေတြမွာ 9K38 Igla (SA-18) ၊ Corvette ေတြမွာ 3K95 Kinzhal ( Naval Version of Tor )၊ Frigate ေတြမွာ 3S90 Urgan ( Naval Version of Buk ) တပ္ႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားရမွာပါ ဒီမွာေတာ့ ဒံုးက်ည္တန္ဖိုးက သေဘာၤတန္ဖိုးနဲ႔စာရင္ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ Destroyer ေတြရွိလာျပီးေတာ့ S-300 FM ေတြတပ္ႏိုင္လာရမွာေပါ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။


ေနာက္တစ္ခုက ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးကို တပ္မေတာ္ (ေလ) ေအာက္မွာထားတာနဲ႔ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ေအာက္မွာထားတာ ဘယ္ဟာပိုေကာင္းမလဲေပါ့။ ေလတပ္ေအာက္မွာထားရင္ ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳ ပိုေကာင္းျပီး ျမန္မာ့ေ၀ဟင္ကို ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းပိုေကာင္းလာမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ၾကည္းတပ္က ထိုးစစ္ဆင္တဲ့အခါ ( သူမ်ားႏိုင္ငံ့ထဲကို ) လိုက္ပါ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းေတာ့ ေလ်ာ့သြားမွာေပါ့။ ၾကည္းတပ္ေအာက္မွာထားရင္ေတာ့ ေျပာင္းျပန္ေပါ့။


ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးကို ေလတပ္ေအာက္မွာထားျပီးေတာ့ ၊ ေလတပ္ အုပ္စုၾကီး ( Group ) ေတြကို ၾကည္းတပ္ တပ္မၾကီးေတြနဲ႔ တြဲဖက္ထားရင္ ေကာင္းမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ခံစစ္ဆိုရင္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ေတြနဲ႔ ေလယာဥ္ေတြပူးေပါင္းကာကြယ္မယ္။ ထိုးစစ္ဆိုရင္ ေျခလ်င္၊ သံခ်ပ္ကာနဲ႔တြဲလိုက္သြားမယ္။ ေရွ႕တန္းေလယာဥ္ကြင္းေတြကို အင္ဂ်င္နီယာေတြ ျပင္ဆင္ျပီးတာနဲ႔ ေလတပ္ပါလိုက္လာမယ္။


ဖြဲ႔စည္းပံု

- တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္


- ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲ


- တာလတ္ပစ္တပ္ရင္း ( x ၂ )
o ကြပ္ကဲမွဳယာဥ္
o ပစ္မွတ္ရွာေရဒါ 9S18M1 Snow drift
o ဒံုးတပ္ခြဲ ( x ၃ ) ၊ တစ္ခြဲကို Buk TELAR ႏွစ္စီး၊ TEL reload တစ္စီး (ကုန္က်စရိတ္ သက္သာခ်င္ရင္ေတာ့ Buk TELAR တစ္စီးနဲ႔ Kub TEL ႏွစ္စီးေပါ့။ Buk နဲ႔ Kub ေတြက အတူတူအလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Buk TELAR ရဲ႕ေရဒါက Kub TEL ကိုကူေပးရမွာေပါ့။ Kub ေတြခ်ည္းသပ္သပ္ဆိုရင္ေတာ့ ပင္မေရဒါ central radar တစ္ခုတည္းကို ဒံုးပစ္ယာဥ္ေတြ အားလံုး မွီခိုေနရမွာ စိုးရိမ္လို႔ပါ။ ) ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ တပ္ခြဲတစ္ခြဲကို US$ 25 M ပါ။- တာတိုပစ္တပ္ရင္း ( x ၂ )
o ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
o ဒံုးတပ္ခြဲ ( x ၃ ) ၊ တစ္ခြဲကို Tor M-1 TLAR ေလးစီး၊ ကြပ္ကဲမွဳယာဥ္ တစ္စီး ( wiki မွာေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ၈၅ စီးလို႔ျပထားတယ္။ Russia ၁၂၀ ျပီးရင္အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳသူပဲ။ ) ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ တပ္ခြဲတစ္ခြဲကို US$ 16 M ပါ။- ၾကိဳတင္သတိေပးေရဒါတပ္ခြဲ ( မ်ား ? )
o ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ ့S-300 system ရဲ့ 64N6 Big Bird ေပါ့ဗ်ာ။ မျဖစ္ႏိုင္ေသးရင္လည္း လက္ရွိ Galaxy , 1L117 , P-3- ေတြေပါ႔။ သိပ္ေတာ့အားမရဘူးေပါ့။ S-300 system တစ္ခုလံုး မ၀ယ္ႏိုင္ေသးရင္ေတာင္ 64N6 ေရဒါေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ေအာင္၀ယ္ေစျခင္တယ္။ ဒါမွ ေထာက္လွမ္းႏိုင္ surveillance လုပ္ႏိုင္တဲ့ အကြာအေ၀းပိုလာမွာပါ။

- တာေ၀းပစ္တပ္ရင္း
o ခုခ်က္ခ်င္းလုပ္ဖို႔ မဟုတ္ေပမယ့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ရွိလာရမွာေပါ့။
o ကြပ္ကဲမႈယာဥ္
o ပစ္မွတ္ရွာေရဒါ
o ဒံုးတပ္ခြဲ ( x ၃ ) ၊ တစ္ခြဲကို S-300 ဒံုးပစ္ယာဥ္ launcher ႏွစ္စီး၊ တန္ဖိုုးက တပ္ရငး္တစ္ရင္းကို US$ 150 M


ဒံုးပစ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ား
TELAR Transporter, Erector , Launcher and Radar ၊ Buk စနစ္မွာသံုးပါတယ္။ ဒံုးက်ည္ေလးစင္းပါျပီး ကိုယ္ပိုင္ ေရဒါပါ ပါပါတယ္။
TEL Transporter, Erector, Launcher ၊ Kub system မွာသံုးပါတယ္။ ဒံုးက်ည္သံုးစင္းပါျပီး ေရဒါမပါပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပင္မေရဒါကို မွီခိုရပါတယ္။
TEL reload Transporter, Erector, Launcher reload ၊ Buk system မွာသံုးပါတယ္။ ဒံုးက်ည္ေလးစင္းပါျပီး သူကိုယ္တိုင္ ပစ္ႏိုင္တဲ့အျပင္ TELAR ကိုပါ က်ည္ထိုးေပးႏိုင္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ စနစ္ေတြမွာေတာ့ ကရိန္းပါတဲ့ ထရပ္ကားေတြနဲ႔ က်ည္ထိုးရပါတယ္။
TLAR Transporter, Launcher and Radar ၊ Tor system မွာသံုးပါတယ္။ ဒံုးက်ည္ရွစ္စင္းနဲ႔ ေရဒါပါပါတယ္။

Smiley said...

အင္ဂ်င္နီယာတပ္မဟာ

က်န္တဲ့ ေျခလ်င္၊ သံခ်ပ္ကာ ၊ ေလေၾကာင္းခ်ီ စတဲ့ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မဟာေတြမွာ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ Battlefield Engineer ေတြ ထည့္ထားရမွာျဖစ္တဲ့ အျပင္ သီးသန္႔ အင္ဂ်င္နီယာတပ္မဟာေတြလည္း လိုအပ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဒီတပ္ေတြကေတာ့ အၾကီးစားေဆာက္လုပ္မႈေတြကို တာ၀န္ယူရမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ Garrison Engineer ေတြေပါ့။ သူတို႔က တပ္မၾကီးေတြရဲ့ တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ ရွိေနျပီးေတာ့ တပ္မၾကီးကို သဘာ၀နဲ႔ လူလုပ္ မဟာဗ်ဴဟာ အတားအဆီးေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔ စြမ္းရည္ေပးမွာပါ။

• တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္

• ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲ

• ဗံုးရွင္းလင္းေရးတပ္ခြဲ
o မိုင္းစစ္ဆင္ေရးကို BE ေတြက လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ရွပ္ေထြးတဲ့ ဗံုးရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ လက္ေတြ႔မက်ပါဘူး။ ေလ့က်င့္ေရး၀န္ေတြ မလိုအပ္ပဲ မ်ားလာလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ အထူးတပ္တစ္မ်ိဳးအေနနဲ႔ ဒီတပ္ခြဲေတြကို ဖြဲ႔စည္းေလ့က်င့္ထားရမွာပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းစဥ္ကာလမွာလည္း ျမိဳ႔ျပမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ကူညီႏိုင္တာေပါ့။ ဒီတပ္ခြဲက အဖြဲ႔ငယ္အဆင့္ စစ္သည္သံုးေယာက္အထိ ခြဲထုတ္စစ္ဆင္ႏိုင္ရမွာပါ။

• တိုင္းတာေရးအင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ
o ဒါလည္း အေရးၾကီးတဲ့ အထူးတပ္တစ္မ်ိဳးပဲခင္ဗ်။ အနည္းဆံုးအဆင့္ မိမိစိုးမိုးေဒသရဲ့ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကုိ ေနာေက်ေအာင္သိေနရမည္ေလ။ ရန္သူနယ္ေျမကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ဒီတပ္ေတြဟာ ပထမဦးဆံုး ၀င္ေရာက္ရတဲ့ တပ္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္မွာပါ။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ လမ္းတံတားအေျခအေန ေတြကို သိမွတပ္မၾကီးမွဴးက မဟာဗ်ဴဟာ ခင္းႏိုင္မွာေပါ့။ ျငိမ္းခ်မ္းစဥ္ကာလ ကတည္းက တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ထားရမွာပါ။ ျပည္သူေတြကို အကူအညီေပးႏိုင္ သလို တပ္ခြဲအတြက္လည္း လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခန္း အေတြ႔အၾကံဳေပါ့။

• ေဆာက္လုပ္ေရးတပ္ရင္း
o ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
o လမ္းအထူးတပ္ခြဲ ( x ၂ )
o တံတားအထူးတပ္ခြဲ ( x ၂ )
o အေထာက္အကူျပဳတပ္ခြဲ
 ဒီတပ္ရင္းကေတာ့ တပ္မဟာရဲ့ အဓိက ေဆာက္လုပ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ပါပဲ။ စစ္ျဖစ္ေနစဥ္ ပစ္ခတ္ေနစဥ္မွာကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရမွာပါ။ ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးကာလက လီဒိုလမ္းမၾကီး ေဆာက္ခဲ့တဲ့ မဟာမိတ္အင္ဂ်င္နီယာေတြလိုေပါ့။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းစဥ္ကာလမွာကတည္းက ႏိုင္ငံ့ေတာ္ရဲ႕ ပေရာဂ်က္ေတြကို ၀င္လုပ္ေပးရင္း အေတြ႔အၾကံဳယူရမွာေပါ့။

• ေဆာက္လုပ္ေရးအေထာက္အကူျပဳတပ္ရင္း
o ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
o လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ
o ေလာင္စာဆီအင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ
o ေရအရင္းအျမစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ
 ဒီတပ္ရင္းက ေဆာက္လုပ္ေရးတပ္ရင္း လိုသမွ် အေထာက္အကူေတြကို ေပးရမွာပါ။ ေနာက္တန္းမွာ ဆိုရင္လည္း တပ္စခန္းေတြ လိုသမွ် ေဆာက္လုပ္ေရး အေထာက္အကူေတြကို ဒီတပ္က ေပးမွာေပါ့။

အင္ဂ်င္နီယာတပ္မဟာဆိုေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာယာဥ္ေတြလိုလာမွာေပါ့။ ဒီတပ္မဟာေတြမွာ လိုလာမယ့္ယာဥ္ေတြက အရပ္ဘက္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ေတြနဲ႔ အတူတူပဲျဖစ္မွာပါ။ သံခ်ပ္ကာတပ္က အင္ဂ်င္နီယာေတြလို AEV, AVLB , ARV ေတြမလိုတဲ့အတြက္ သိပ္အခက္အခဲမရွိေလာက္ဘူး ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ယႏၱရားၾကီးေတြက ေစ်းေတာ့ၾကီးတယ္ဗ်။

DM said...

ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မဟာမ်ား

ဒီေခတ္ကို သတင္းအခ်က္အလက္စစ္ဆင္ေရးေခတ္လို႔ ေျပာၾကတာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ရန္သူ႔သတင္းကို မရရေအာင္ယူ ေနာက္ကိုယ္႔သတင္းကို ရန္သူ ဘယ္လိုမွမရေအာင္ လုပ္ရမွာေပါ့။ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားရင္ေတာ့ စစ္က မတိုက္ခင္ကတည္းက ရွံဳးျပီးသားျဖစ္သြားမယ္ေနာ္။ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မဟာေတြက တပ္မၾကီးတစ္ခုကို တပ္မဟာတစ္ခုဆိုရင္ အဆင္ေျပမယ္ ထင္ပါတယ္။

• တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္

• ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ရင္း
o ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
o ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ခြဲ ( x ၂ )
o တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ခြဲ
 သတင္းဆိုတာက သူမ်ားဆီကသာ ယူလို႔ေကာင္းတာ ကိုယ့္ဆီက ေပးလို႔မေကာင္းဘူးေလ။

• ကင္းေထာက္တပ္ရင္း ( USMC ရဲ႕ Division Recon ပံုစံမ်ိဳး )
o ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
o ကင္းေထာက္တပ္ခြဲ ( x ၃ )
 ကြန္မင္ဒိုေတြဗ်ာ။ ရန္သူေနာက္တန္းအထိ သြားျပီးကင္းေထာက္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးကိရိယာေတြ သြားထားမယ္၊ ျပန္ယူမယ္။ ဒါ့အျပင္ လိုအပ္ရင္ တန္ဖိုးျမင့္ပစ္မွတ္ေတြကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးရမယ္။ ရန္သူေခါင္းေဆာင္ေတြကို လုပ္ၾကံရမယ္။ ဓားစာခံကယ္ဆယ္ေရးေတြကလည္း သူတို႔တာ၀န္ပဲဗ်ာ။

• စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးတပ္ရင္း
o ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
o ဆက္ဆံေရးတပ္ခြဲ
 ဒါကေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူၾကား အျမင္ေစာင္းမႈေတြ ျဖစ္မလာေအာင္၊ ေနာက္ျပည္သူ႔ ေထာက္ခံမႈအျပည့္အ၀ ညွိႏိႈင္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ့္ တပ္ေပါ့။
o ျပန္ၾကားေရးတပ္ခြဲ
 မီဒီယာေတြနဲ႔ ဆက္ဆံဖို႔ေပါ့။ သတင္းေထာက္ေတြကို ဆက္ဆံဖို႔ဆိုတာလည္း မလြယ္ဘူးေနာ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးပါးနပ္မွ။ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ေတြက လာမဲ့ တပ္မၾကီးမႈးေတြကို ဒီေနရာမွာ ကၽြမ္းက်င္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မထားသင့္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို မက္အာသာတို႔၊ မက္ခရစၥတယ္တို႔လို အျဖစ္မ်ိဳးေတြ မၾကံဳေစခ်င္ပါဘူး။
o စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးတပ္ခြဲ ( x ၂ )
 ရန္သူေတြ၊ ရန္သူျဖစ္လာႏိုင္တဲ့သူေတြ နဲ႔ဆက္ဆံဖို႔ေပါ့။ဒီတပ္မဟာအျပင္ တပ္မၾကီးအတြက္ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ရစရာ တပ္ဖြဲ႔ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့
• ပစ္မွတ္ရွာတပ္ခြဲ ( အေျမွာက္တပ္မဟာ )
• ၾကိဳတင္သတိေပးတပ္ခြဲ (ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္မဟာ )
• တိုင္းတာေရးအင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ (အင္ဂ်င္နီယာတပ္မဟာ )
• အီလက္ထေရာနစ္စစ္ဆင္ေရးတပ္ရင္း ( ဆက္သြယ္ေရးတပ္မဟာ )


ဒီတပ္မဟာအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ အခက္အခဲကေတာ့ လူပဲဗ်ိဳ႕။ ေထာက္လွမ္းေရးအတြက္ ဦးေႏွာက္ေတြလိုမယ္။ တပ္မေတာ္မွာ အေကာင္းဆံုးထဲက လိုမွာ။ စစ္ေၾကာေရးဆိုတာ မသကၤာတဲ့သူကို ဖမ္းရိုက္ဖို႔ေလာက္ သိတဲ့သူေလာက္နဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ပါ။ ဒါ့အျပင္ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္သူေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မရွိေသးပါဘူး။ တရုတ္ ( မန္ဒရင္း၊ ကန္တုန္ )၊ ထိုင္း၊ ဘဂၤလီ၊ ဘာသာစကားေတြက ဦးစားေပးေပါ့။ အဂၤလိပ္ကေတာ့ လူတိုင္းေျပာႏိုင္ရမွာေပါ့။ ဟင္ဒီနဲ႔ လာအိုကေတာ့ သိပ္မလိုေလာက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြေတာ့ ရွိရမွာေပါ့။

ကင္းေထာက္အတြက္လည္း အေကာင္းဆံုး၊ အရဲရင့္ဆံုး၊ အၾကံခိုင္ဆံုး စစ္သည္ေတြလိုမယ္။ အေကာင္းဆံုးလည္း ေလ့က်င့္ေပးထားရမယ္ေလ။ ေလထီးေလ့က်င့္ျပီးသားျဖစ္ရမယ္။ ေရကူး ေရငုပ္၊ ကားေမာင္း၊ အေရးေပၚေဆးကု၊ ေဖာက္ခြဲေရးေတြ ၊ ဆက္သြယ္ေရးေတြ ေလ့က်င့္ထားရမယ္။ မိမိလက္နက္အျပင္ ရန္သူလက္နက္ေတြပါ ကၽြမ္းက်င္ေနရမယ္။ QBZ-95 , QBZ – 03, INSAS, AK-47, AK-74, Type – 81, M-16 , M-4 အားလံုးေပါ့။ ဒီမွာမေမ့ရမွာေတာ့ လက္နက္ပစၥည္းဟာ သူ႔ကို အသံုးျပဳတဲ့ သူေလာက္ပဲ ေကာင္းႏိုင္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ A weapon is only as good as its operator.

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးတပ္ အတြက္ကလည္း ဆက္ဆံေရးအေကာင္းဆံုး၊ ေနာက္အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔စည္းအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့ (အရပ္ထဲမွာ တပ္ထဲကလို ေန၊ ေျပာ လို႔ကေတာ့ ရိုင္းတယ္အထင္ခံရမွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲပါ ။ ေနာက္အရပ္ဘက္မွာ တပ္ထဲမွာလို အမိန္႔နဲ႔ လုပ္လို႔မရဘူး။ ညွိရႏိႈင္းရတာေတြ အမ်ားၾကီး) ၊ ေဘးလူအားက်ေလာက္ေအာင္ ၀တ္တတ္၊ စားတတ္၊ ေနတတ္တဲ့ စစ္သည္ေတြလိုမွာေပါ့။

လူေတြမွာ Talent လို႔ေခၚတဲ့ နဂိုရွိတဲ့လူေတြရွာ ျပီးေတာ့ နဂိုင္း ျဖစ္ေအာင္ Training နဲ႔ လုပ္ယူရမွာေပါ့။ နဂိုမရွိပဲ နဂိုင္း မထြက္သလို - င္း မရွိပဲလည္း နဂိုင္း ထြက္မလာပါဘူး ။ တပ္မဟာ ၅ ခုစာ လူေတြရွာ ျပီးေတာ့ ေလ့က်င့္ဆိုေတာ့ မခက္ေတာင္ မလြယ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။

Wednesday, November 23, 2011

အနာဂါတ္ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ မိမိတို႔အျမင္ေလးမ်ား..၃

Smiley said...

ကို Zeus ေရ ကၽြန္ေတာ့္ကို အေရးတယူ ျဖည္႔စြက္ေဆြးေႏြးေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးပါ။ ေနာက္လည္း ေဆြးေႏြးေပးပါဦး။ က်န္တဲ့ ညီအစ္ကိုေတြေရာေပါ့။
ေျခလ်င္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေရးတာ သိပ္မရွင္းဘူး ျဖစ္သြားတယ္။ ေျခလ်င္ဆိုတာ Infantry အားလံုးကို ျခံဳေရးလိုက္တာပါ။ ေျချမန္ Light Infantry ေရာ၊ ယာဥ္တင္ေျခလ်င္ Motorized Infantry ေရာ ၊ သံခ်ပ္ကာယႏၲရားတပ္ Mechanized Infantry ေရာ ကိုဆိုလိုတာပါ။ သူမ်ားႏိုင္ငံ့ေတြကလို Mechanized Infantry ကိုဆိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္ေတြကေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ ေျချမန္ေတြေပါ့။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အရေကာ၊ ကုန္က်စရိတ္ေၾကာင့္ေကာေပါ့။ ယာဥ္တင္ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ တပ္ရင္းတစ္ရင္းကို truck အစီး ၄၀ ေလာက္ အျပင္ High Mobility Vehicle အစီး ၂၀ ေလာက္ပါလိုမယ္။ လက္နက္ၾကီး တပ္ခြဲအတြက္ေပါ႔။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ Konkrus ေတြ Kornet ေတြတပ္လို႔ရမယ္။
သံခ်ပ္ကာယႏၲရားတပ္ကေတာ့ အစ္ကိုေျပာသလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမျပင္အတြက္ အဆင္မေျပပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္ေအာက္မွာ ထည့္ထားတာပဲ ေကာင္းပါတယ္။သံခ်ပ္ကာတပ္ေတြမွာ AVLB, ARV, AEV စတဲ့ စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာယာဥ္ေတြ အမ်ားၾကီးထည့္ထားတာလည္း ဒါေၾကာင့္ပါပဲ။ US တပ္ေတြထက္မ်ားပါတယ္။
ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေလာဘၾကီးသြားတယ္ဗ်။ အစ္ကိုေျပာတာ မွန္ပါတယ္။ တပ္မတစ္ခုက မ်ားလြန္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ British 16 Air Assault ပံုစံမ်ိဳး ျပန္ေရးၾကည့္ထားပါတယ္။ တပ္မပံုစံေကာ တပ္မဟာပံုစံေကာ ေရးထားပါတယ္။ ယွဥ္ဖတ္ၾကည့္ပါဦး။

Smiley said...

သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား
ခ်ိန္းတပ္ယာဥ္။ ။ သံခ်ပ္ကာတပ္ရင္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားမည္ ျဖစ္ျပီးတပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၁၀၅စီးျဖင့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ၈၅၀ ခန္႔။ လက္ရွိ BMP-1 , Type-85,Type-90 ႏွင့္ MT-LB မ်ား၏ အေရအတြက္မွာမလံုေလာက္ပါ။ ထပ္မံတည္ေဆာက္/ ၀ယ္ယူရပါမည္။ ထို႔အျပင္ Type-85 ႏွင့္ Type-90 ထို႔၏ 12.7 မမစက္ေသနတ္ အစား BTR-3 ပံုစံ 30 မမစက္အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ရမည္။ ခ်ိန္းတပ္ယာဥ္ အင္အားမလံုေလာက္ေသးခ်ိန္တြင္ တင့္ကားတပ္ရင္းမ်ား ( light tank မ်ားသို႔မဟုတ္ obsolete MBTမ်ားျဖင္႔ တပ္ဆင္ထားမည္ ) သို႔မဟုတ္ ဘီးတပ္သံခ်ပ္ကာယာဥ္တပ္ရင္းမ်ားျဖင့္ ခတၲအစားထိုး ထားလို႔ရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ MEV, ARV, AEV , AVLB ႏွင့္ MCV variants မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ ဖို႔လည္း ၾကိဳးစားရမွာပါ။ ကုန္က်စရိတ္ေတာ့ နည္းနည္းမ်ားမယ္ ထင္ပါတယ္။
ဘီးတပ္ယာဥ္။ ။ယႏၲယားတပ္ရင္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားမည္ ျဖစ္ျပီးတပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၁၀၁စီးျဖင့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ၈၀၀ ခန္႔။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ BTR- 3 အစီး 1000 တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းရွိရာလိုအပ္ေသာအေရအတြက္ ရရန္ အခက္အခဲမရွိႏိုင္ပါ။ MEV, ARV, AEV, AVLB, CV ႏွင့္ MCV variants မ်ားထုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္သာ ၾကိဳးစားရမွာပါ။
MEV – Medical Evacuation Vehicle
ARV – Armored Recovery Vehicle (wrench only)
AEV – Armored Engineering Vehicle (dozer and excavator arm)
AVLB – Armored Vehicle Launched Bridge
CV- Command Vehicle
MCV – 120mm Mortar Carrier Vehicle
ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးယာဥ္ (Self propelledanti aircraft weapon)
တပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၁၂ စီးျဖင့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ၁၀၀ခန္႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 9K22Tunguska ေတြ ရွိျပီးသားဆိုေတာ့ ဒါလည္းသိပ္ျပသနာမရွိေလာက္ပါဘူး။

Smiley said...

ေလထီး/ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီတပ္မဟာမ်ား ( ၂ ခုစီ)
ဒီတပ္မဟာေတြကိုေတာ႔ ေျခလ်င္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္ကထူးခၽြန္ စစ္သည္မ်ားျဖင့္သာဖြဲ႔စည္းထားမယ္ေလ။ အထူးတပ္ဖြဲ႔ တစ္ပိုင္းေပါ့ဗ်ာ။ ေလ့က်င့္ထားပံုေတာ့ မတူဘူးေပါ့ ဒါေပမယ့္ ဒီတပ္မဟာ ႏွစ္မ်ိဳးရဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုအတူတူပဲထားမယ္ဗ်ာ။
-တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္
-ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲ
-အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ
-ေလထီး/ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီတပ္ရင္း ( x၂)
- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
- ေျခလ်င္တပ္ခြဲ ( x ၃) ၊ တစ္ခြဲကိုေျခလ်င္တပ္စု ၃ စု ( တစ္စုကိုစက္လတ္ ၂ လက္) + လက္နက္ၾကီးတပ္စု ( ၈၄ မမေနာက္ပြင့္ ၆ လက္ ႏွင့္ ၆၀မမ စိန္ေျပာင္း ၂ လက္)
- လက္နက္ၾကီးတပ္ခြဲ ၊ တင့္ဖ်က္ဒံုး ( ေကာင္းတာကေတာ့ 9K115-2 Meits-M ေတြေပါ့ဗ်ာ၊ 9K113 Konkrus or 9K133 Kornetေတြကေတာ့ ေလးလြန္းတယ္ ) ၂၀ လက္ (လူ ၈၀ ေလာက္ပဲလိုမွာပါ) + ၈၁ မမစိန္ေျပာင္း ၄ လက္
- အေျမွာက္တပ္ရင္း
-ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
- အေျမွာက္တပ္ခြဲ ( x ၃) ၊တစ္ခြဲကို 76mm M48 ဒါမွမဟုတ္ 105mm L118 ၈လက္ေပါ့ ၊ 122mm ဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္ၾကီးတဲ့ အေျမွာက္ေတြကေတာ့ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ေတြအတြက္ မေကာင္းပါဘူး။
- ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ခြဲ ၊ Igla MANPADS ၁၂ လက္
- ေထာက္/ပို႔တပ္ရင္း
- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
- စစ္လက္နက္ပစၥည္းတပ္ခြဲ
- လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မွဳလက္မွဳ အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ခြဲ
-ေဆးတပ္ခြဲ
- ေထာက္/ပို႔တပ္ခြဲ ( x ၂ )
ဒီတပ္ေတြကေတာ့ ရန္သူေနာက္ပိုင္းမွာ behind enemy lines တိုက္ရႏိုင္တာေၾကာင့္ ၊ ကိုယ့္တပ္ေတြနဲ႔ ေ၀းေ၀းမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာသံခ်ပ္ကာတိုက္ဖ်က္ေရးကိုအေလးေပးထားတာပါ။ ပံုမွန္ ေျခလ်င္ရဲ႕ တပ္ခြဲမွာ RPG-7 ၊တပ္ရင္းမွာ Carl Gustav နဲ႕ကေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ေလာက္ဘူးထင္တယ္ေလ။ စစ္သည္လိုအပ္ခ်က္ တိုးမလာေအာင္လို႕ စိန္ေျပာင္းေတြကိုေလွ်ာ့ထားပါတယ္။
ေနာက္ေလ့က်င့္ေရးအခက္အခဲေတြ၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္ အခက္အခဲေတြ ရွိလာႏိုင္တာေၾကာင့္ တပ္ခြဲ ၃ ခြဲ x ၂ ရင္းပဲထည့္ထားတာပါ။ ေနာက္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ၾကမွ အင္အား ႏွစ္ဆတိုးျပီးတပ္ခြဲ ၄ ခြဲ x ၃ ရင္းတိုးဖြဲ႔ၾကတာေပါ့။
ေျခလ်င္၊ သံခ်ပ္ကာလိုတပ္မလိုက္ထက္ တပ္မဟာတစ္ခုျခင္း တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ မ်ားတာေၾကာင္႔ တပ္မဟာအဆင့္မွာတင္ အေျမွာက္နဲ႔ ေထာက္ပို႔တပ္ရင္းေတြ ထည့္ထားတာပါ။
အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ဒီတပ္ေတြအတြက္ အခက္အခဲကေတာ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပဲဗ်ိဳ႕။ ေလထီးတပ္ရင္း ၁ ရင္းကို IL-76 or equivalent သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ၆ စင္းေလာက္လိုမယ္။ ေလယာဥ္ေသးရင္ eg; Y-8 စင္းေရပိုလိုမွာေပါ့။ ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီတပ္ရင္းေတြကလည္းတစ္ရင္းကို Mi-17 ေခါက္ေရ ၂၄ ေခါက္ေလာက္လိုမယ္။ ၈ စင္းနဲ႔ သယ္ရင္ ၃ ေၾကာ့ေပါ့။ ဒီထက္ ခြဲသယ္လို႔လည္းအဆင္မေျပေလာက္ဘူး။ (ပိုေကာင္းတာက Medium Air Assault Transport Helicopter ေတြျဖစ္တဲ့ Ka-60 တို႔ UH-60 တို႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ အစင္းေရပိုလိုလာမွာ ျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးနဲ႔ကမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။)
ပစ္ကူေပးဖို႔ Mi-24 ေတြကေတာ့ (ဒီတပ္မတစ္ခုတည္းမွာတင္ စုျပံဳသံုးရင္) လိုတာထက္ေတာင္ မ်ားေသးတယ္။ ( US တပ္မေတြေတာင္မွ Army ဆိုရင္ 24 AH-64 Apache ၊ Marine Corps ဆိုရင္ 36 AH-1 Cobra ပဲရွိတယ္ ) ကၽြန္ေတာ္တို႔ကအစင္း 60 ေတာင္မွ။
အေျမွာက္။ ။တပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၂၄ လက္ျဖင့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ၁၂၀ ခန္႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ေလထီးေတြမွာ ၇၆မမ၊ ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီေတြမွာ ၁၀၅ မမဆိုရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။ GPS fire control, laser range finders, rocket assisted round, smart ammunition ေတြနဲ႔ အဆင့္ျမွင့္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။

Smiley said...

ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မဟာ ( Review )
ဒါကေတာ့ ကို Zeus ကြန္မန္႔ကို မူတည္ျပီး ျပန္စည္းစားထားတာပါ။ British 16 Air Assault Brigade ကို အေျခခံထားတာပါ။
- တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္
- ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲ
- ေလထီးတပ္ရင္း ( x ၂ )
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- ေလထီးတပ္ခြဲ ( x ၄ )
---- လက္နက္ၾကီးတပ္ခြဲ
- ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီတပ္ရင္း ( x ၂ )
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီတပ္ခြဲ ( x ၄ )
---- လက္နက္ၾကီးတပ္ခြြဲ
- အေျမွာက္တပ္ရင္း
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- အေျမွာက္တပ္ခြဲ ( x ၃) ၊တစ္ခြဲကို 105mm L118 ၈လက္ေပါ့
---- ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ခြဲ ၊ Igla MANPADS ၁၂ လက္
- အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္း
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ ( x ၃ )
- ေထာက္/ပို႔တပ္ရင္း
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- စစ္လက္နက္ပစၥည္းတပ္ခြဲ
---- လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မွဳလက္မွဳ အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ခြဲ
---- ေဆးတပ္ခြဲ
---- ေထာက္/ပို႔တပ္ခြဲ ( x ၄ )
EME နဲ႔ ေဆးတပ္ေတြကေတာ့ British ေတြလို တပ္ရင္းအဆင္႔ေတြ မလိုဘူးထင္ပါတယ္။
လိုအပ္မယ့္ ရဟတ္ယာဥ္ေတြကေတာ့
- ကင္းေထာက္ရဟတ္ယာဥ္တပ္ရင္း
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- ရဟတ္ယာဥ္တပ္ခြဲ ( x ၃ ) ၊ တစ္ခြဲကို WZ-3 ဒါမွမဟုတ္ Mi-2 အေပါ့စား ရဟတ္ယာဥ္ ၈ စင္းေပါ့
- သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရဟတ္ယာဥ္တပ္ရင္း
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- ရဟတ္ယာဥ္တပ္ခြဲ ( x ၃ ) ၊ တစ္ခြဲကို Mi-17 ရဟတ္ယာဥ္ ၈ စင္းေပါ့
- တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္တပ္ရင္း
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- ရဟတ္ယာဥ္တပ္ခြဲ ( x ၃ ) ၊ တစ္ခြဲကို Mi-24 ရဟတ္ယာဥ္ ၈ စင္းေပါ့
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လံုေလာက္တဲ့ ရဟတ္ယာဥ္ေတြရွိမွာပါ။ ပိုထြက္လာတဲ့ Mi-24 ေတြကိုေတာ့ တပ္မၾကီးအားလံုးမွာ ျဖန္႔ေ၀ထားမယ့္ အစား အဓိကထိုးစစ္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔မွာတင္ စုစည္းထားတာ ပိုေကာငး္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ တပ္ရင္း ၁၀ ရင္းရွိလာမွာ ျဖစ္လို႔ရယ္ ေနာက္ အထူးတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္လို႔ရယ္ တပ္မဟာမွဳးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Major General ထားတာ အဆင္ေျပ မယ္ထင္ပါတယ္။ တပ္မဌာနခ်ဳပ္ တစ္ခုလည္း သက္သာတာေပါ့။

Smiley said...

အေျမွာက္တပ္မဟာ ( x ၁၀)
တပ္မတစ္ခုကို အေျမွာက္တပ္မဟာတစ္ခုဗ်ာ။

-တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္

- ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲ

- အေျမွာက္ၾကီးတပ္ရင္း ( x ၃)
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- အေျမွာက္တပ္ခြဲ ( x ၃) ၊ ယာဥ္ဆြဲ towed ၁၅၅မမ ၊ ၁၃၀မမ၊ ၁၂၂မမ ေတြဆိုရင္ တပ္ခြဲ တစ္ခြဲကို ၆ လက္၊ ယာဥ္တင္ self-propelled ၁၅၅မမ ေတြဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ယာဥ္ဆြဲ ၁၀၅မမ ေတြဆိုရင္ တစ္ခြဲကို ၈ လက္ (ယာဥ္တင္ေတြက သံခ်ပ္ကာတပ္မေတြကို ဦးစားေပး တပ္ဆင္ေပး ပါမယ္။ ေျခလ်င္တပ္မေတြ အတြက္လဲ ၁၅၅မမ ေတြကို အနည္းဆံုး တပ္မဟာတစ္ခုကို တစ္ရင္းရွိေစျခင္ပါတယ္။ က်န္တဲ႔ႏွစ္ရင္း ကေတာ့ ၁၃၀မမ၊ ၁၂၂မမ ေတြေပါ့။ ၁၀၅မမ ေတြကေတာ့ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မဟာ အတြက္ပဲ ေကာင္းပါတယ္။ QF 25 pounder, QF 75mm and BL 5.5 inch ေတြကေတာ့ အနားသာ ေပးလိုက္ပါေတာ့။)

- ဒုံးတပ္ရင္း ( x ၂ )
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- ဒံုးတပ္ခြဲ ( x ၃ ) ၊ တစ္ခြဲလွ်င္ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ ( Multiple Rocket Launchers – MRL ) ၁၂၂မမ ဒါမွမဟုတ္ ၂၄၀မမ ၆ လက္
- ပစ္မွတ္ရွာတပ္ခြဲ ( ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေရွ႕တန္းအကဲၾကည့္ေတြေပါ့။ ေနာင္ၾကရင္ေတာ့ အေျမွာက္ပစ္မွတ္ရွာေရဒါ Counter Battery Radar ေတြ တပ္ဆင္ရမွာေပါ့ )

အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား

၁၅၅မမ ယာဥ္တင္ အေျမွာက္ၾကီးမ်ား ။ ။ တပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၇၂ လက္ျဖင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္မ ႏွစ္ခု၏ အေျမွာက္တပ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုး အတြက္ ၁၈၀ လက္ခန္႔။ လက္ရွိ Nora B-52 ေတြကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ၁၅၅မမ ေျပာင္းေတြလဲႏိုင္ရင္ ေထာက္ပို႔ကိစၥ ပိုလြယ္မလားလို႔။ သိပ္ေတာ့ အေရးမၾကီးပါဘူး။ ၁၅၂မမ လည္း ထိေရာက္မွဳမွာ သိပ္မကြာပါ။ Nora B-52 နဲ႔ SH-1 ေတြေပါင္းလိုက္ရင္ လိုရင္ေတာင္ နည္းနည္းပဲ ေနမွာပါ။

၅၅မမ ယာဥ္ဆြဲအေျမွာက္ၾကီးမ်ား ။ ။ တပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ တစ္ရင္း ၊ တစ္ရင္းတြင္ ၁၈ လက္ျဖင့္ တပ္မဟာ ၈ ခုတြင္ တပ္ဆင္ဖို႔ ဆိုရင္ အလက္ ၁၈၀-၂၀၀ ေလာက္လိုမယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္ရွိ KH-179 ေတြ Soltam ေတြကို နည္းနည္းထပ္၀ယ္၊ ရွိရင္းဆြဲေတြကို အဆင့္ျမွင့္လိုက္ရင္ အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။
၁၃၀မမ / ၁၂၂မမ ယာဥ္ဆြဲ အေျမွာက္မ်ား။ ။ တပ္မဟာရွစ္ခု ၊ တစ္ခုကို ႏွစ္ရင္း ၊ တစ္ရင္းကို ၁၈ လက္နဲ႔ ဆိုေတာ့ ၃၆၀ ေလာက္လိုမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လံုေလာက္တဲ့ အေရအတြက္ ရွိျပီးသားျဖစ္မွာပါ။ (wiki ကေတာ့ ၁၂၂မမ D-30 ၂၇၀လက္နဲ႔ ၁၃၀မမ Type-59-1 ၁၆၀ လက္လို႔ျပထားတယ္။ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ ? )

၁၀၅မမ ယာဥ္ဆြဲ အေျမွာက္မ်ား ။ ။ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မရဲ႕ အေျမွာက္တပ္မဟာမွာတင္ တပ္ဆင္ဖို႔ဆိုရင္ တစ္ရင္းထဲဆိုေတာ့ ၃၂ လက္ပဲလိုမွာပါ။ ( ပိုတာေတြကို ေရာင္းပစ္ဗ်ာ )

ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ား ။ ။ တစ္ရင္းကို ၁၈ လက္၊ တပ္မဟာတစ္ခုကို ႏွစ္ရင္း ၊ တပ္မဟာ ၁၀ ခုလံုးမွာ ဆိုရင္ ၄၈၀ ေလာက္လိုမွာေပါ့။ လက္ရွိ 530 ေလာက္ ( ယာဥ္တင္ BM-21,BM-27 Type-90, Type-90B, Type 1990 မ်ားသာ ၊ ယာဥ္ဆြဲေတြကေတာ့ အနားသာေပးလိုက္ပါေတာ့ ) ဆိုေတာ့ ေလာက္မွာပါ။ အဲဒီေလာက္ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ တပ္မဟာတစ္ခုကို တစ္ရင္းေပါ့ ဒါဆိုရင္ေတာ့ အလက္ ၂၄၀ ေလာက္ပဲ လိုမွာေပါ့။

ပစ္မွတ္ရွာႏွင့္ အကဲၾကည့္ ။ ။ အဲဒီမွာ အဓိက ျပႆနာဗ်ိဳ႕ ။ ေလ့က်င့္ျပီးသား လူလည္းမရွိ၊ သင့္ေတာ္တဲ့ ပစၥည္းလည္း မရွိနဲ႔။ ေျခလ်င္၊ သံခ်ပ္ကာနဲ႔ တြဲမယ့္ အကဲၾကည့္ေလာက္နဲ႔ မလံုေလာက္ေသးဘူးေလ။ ပင္မတပ္ေတြရဲ့ ေရွ႕တန္းကေနျပီးေတာ့ ၊ ရန္သူနယ္ေျမထဲ ၀င္ျပီးေတာ့ ပစ္မွတ္လမ္းညႊန္ဖို႔ ဆိုရင္ေတာ့ အထူးတပ္ဖြဲ႔အဆင့္ ေလ့က်င့္ထားမွ ျဖစ္မယ္ေလ။ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဆက္သြက္ေရး၊ ေထာက္လွမ္းေရး ကိရိယာေတြလဲ လိုမယ္။ ဒါကိုေတာ့ အေရးတၾကီး ျဖည့္ဆည္းသင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။ Counter Battery Radar ေတြ Unmanned Aerial Vehicle ေတြကေတာ့ ေနာက္ပိုင္း ကိစၥေတြေပါ့။

အနာဂါတ္ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ မိမိတို႔အျမင္ေလးမ်ား..၂

ေဆြးေႏြးမႈ အပိုင္း (၂)..

Smiley said...

အရင္တစ္ေခါက္က တပ္မၾကီးနဲ႔ တပ္မေတြ အၾကာင္းေရးခဲ့ပါတယ္။ အခုတစ္ေခါက္ တပ္မဟာေတြ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးၿခင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကူးထဲက တပ္မေတာ္ေပၚ့။ အားလံုးလဲ ေက်းဇူးၿပဳၿပီး ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးေပးၾကပါ ခင္ဗ်ား။

Smiley said...

တပ္မဟာမ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ရဲ့ အဓိက တိုက္ခိုက္ေရးယူနစ္မ်ား ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မဟာေတြကို လက္ရွိ ေျချမန္တပ္မေတြ၊ စကခေတြ၊ သံခ်ပ္ကာကြပ္ကဲမွဳအဖြဲ႕ေတြကေန ဖြဲ႔စည္းယူလို႔ ရပါတယ္။ တပ္မဟာမွဳးက ဗိုလ္မွဳးခ်ဳပ္ဗ်ာ။ တပ္ရင္းအေရအတြက္ ေလ်ာ့က်သြားမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တပ္ရင္းတစ္ရင္းစီက ဖြဲ႔စည္းပုံျပည္႔ေအာင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမွာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ စစ္သည္အင္အား သိသိသာသာ ေလ်ာ႔က်သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္မွာ စုစုေပါင္း တပ္မဟာ ( ၈၇ ) ခုရွိမွာပါ။ ၄င္းထို႔ကေတာ႔-
ေျခလ်င္တပ္မဟာ ၂၄
သံခ်ပ္ကာတပ္မဟာ ၆
ေလထီးတပ္မဟာ ၂
ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီတပ္မဟာ ၂
အေျမွာက္တပ္မဟာ ၁၁ ( တပ္မလက္ေအာက္ခံ)
ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္မဟာ ၆ (တပ္မၾကီးလက္ေအာက္ခံ)
အင္ဂ်င္နီယာတပ္မဟာ ၆ (တပ္မၾကီးလက္ေအာက္ခံ)
ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မဟာ ၆ (တပ္မၾကီးလက္ေအာက္ခံ)
ေထာက္ပ့ံေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရးတပ္မဟာ ၁၁ ( တပ္မလက္ေအာက္ခံ)
ေဆးတပ္မဟာ ၄ (တပ္မၾကီးလက္ေအာက္ခံ တပ္မၾကီး၅ ႏွင္႔ ၆ မပါ)
တပ္မဟာေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ေရး လြယ္ကူေအာင္ တပ္မ၊ တပ္မၾကီးေတြနဲ႔ တြဲဘက္ထားေပမယ္႔ စစ္ဆင္ေရးလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ေျပာင္းေရႊ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Smiley said...

ေျခလ်င္တပ္မဟာမ်ား

-တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္
-ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲ
-စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ
-ေျခလွ်င္တပ္ရင္း ( × ၃ )
----ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
----ေျခလွ်င္တပ္ခြဲ ( × ၄ ) ၊ တစ္ခြဲလွ်င္ တပ္စု ၃ စု ၊ တစ္စုလွ်င္ ၆၀မမ စိန္ေျပာင္း ၁ ၊ စက္လတ္ ၁ ၊ အာပီဂ်ီ ၁
----လက္နက္ၾကီးတပ္ခြဲ ၊ ၈၁ စိန္ေျပာင္း ၉ ၊ ေနာက္ပြင္႔ ၉ ၊ ၀.၅၀ / ၁၂.၇ စက္ၾကီး ၉
-လက္နက္ၾကီးတပ္ရင္း
----ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---သံခ်ပ္ကာကာကြယ္ေရးတပ္ခြဲ ၊ ATGM ၂၀
----ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ခြဲ ၊ ၁၄.၅ စက္ၾကီး ၉ ၊ MANPADS ၁၂
----စိန္ေျပာင္းၾကီးတပ္ခြဲ ၊ ၁၂၀မမ ၁၂

အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား

ပဲ့ထိန္းတင့္ဖ်က္ဒံုး တပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၂၀ ျဖင့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ၆၄၀ ခန္႔ ( ဒါေတာ႔ အားလံုး၀ယ္ရမွာ ျဖစ္လို႔ ကုန္က်စရိတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြရွိမွလည္း ရန္သူသံခ်ပ္ကာေတြရန္က ကာကြယ္ႏိုင္မွာပါ။ တပ္ႏိုင္လာတယ့္ တစ္ေန႔ၾကရင္ေတာ့ တင့္ဖ်က္ဒံုးေတြကို တပ္ရင္းလက္နက္ၾကီးတပ္ခြဲ၊ ၈၄မမ ေနာက္ပြင့္ေတြကို တပ္ခြဲေပါ့။ )

ပခံုးထမ္းေလယာဥ္ပစ္ဒံုး တပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၁၂ ျဖင့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ၄၀၀ ခန္႔။ လံုေလာက္တဲ့ Igla, Strala and HN-5 ေတြရွိျပီးသား ျဖစ္လို႔ပူစရာမရွိပါဘူး။ဒါေတြက ေျခလ်င္တပ္ေတြကို အနီးကပ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္ရွိေစမွာပါ။ တာတိုပစ္ ၊ တာလတ္ပစ္ ေတြကိုေတာ႔ သီးသန္႔ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္မဟာေတြက လုပ္ေဆာင္ေပးပါလိမ္႔မယ္။ တာေ၀းပစ္ကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္င့ံအေနနဲ႔ အလွမ္းေ၀းပါေသးတယ္။

ေျခလ်င္လက္နက္ၾကီး၊ လက္နက္ငယ္ေတြ ကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနျပီျဖစ္လို႔ ဘာျပသနာမွ မရွိေလာက္ပါဘူး။

တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုး ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြမွာ အရံလက္နက္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားပါတယ္။

Smiley said...

သံခ်ပ္ကာတပ္မဟာမ်ား

-တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္
-ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲ
-တင့္ကားတပ္ရင္း
----ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ ( 2 MBT , 4 MEV )
----တင့္ကားတပ္ခြဲ x ၄ ( 14 MBT )
---- အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ ( 5 ARV , 5 AEV , 5 AVLB ) တပ္စု ၅ စု ၊ တင့္ကားတပ္ခြဲ ၁ လွ်င္ ၁ စုႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၁ စု
-သံခ်ပ္ကာတပ္ရင္း
----ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ ( 2 CV, 8 MCV, 4 MEV )
----သံခ်ပ္ကာတပ္ခြဲ ( 12 ICV , 2 CV , 2 MCV )
---- အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ ( 5 ARV , 5 AEV , 5 AVLB ) တပ္စု ၅ စု ၊ သံခ်ပ္ကာတပ္ခြဲ ၁ လွ်င္ ၁ စုႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၁စု
-Mechanized Infantry Battalion ( ျမန္မာလို ဘယ္လိုေခၚရင္ ေကာင္းမလဲ မသိ )
----ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ ( 2 CV, 8 MCV, 4 MEV )
----ေျခလ်င္တပ္ခြဲ ( 12 ICV , 2 CV , 2 MCV )
---- အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ ( 5 ARV , 5 AEV , 5 AVLB ) တပ္စု ၅ စု ၊ ေျခလ်င္တပ္ခြဲ ၁ လွ်င္ ၁ စုႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၁စု

အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား

တင့္ကားမ်ား တပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၅၈ ျဖင့္ တပ္မတာ္တစ္ခုလံုး အတြက္ ၄၅၀ ခန္႔ ။ ဒါေလာက္ဆိုရင္ အခုရွိေနတယ့္ Type-59 and T-55 ေတြကိုေတာင္ အနားေပးလို႔ ရမယ္ ထင္တယ္။ လက္ရွိ T-72S, Type-88 , Type-69, Type-59 and T-55 မ်ားကို အဆင္႔ျမွင္႔ ရမည္။ အားလံုးကို Laser range finders, gun stabilizers, night vision, ERA, active defense system မ်ားတပ္ဆင္ရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ new engine and 125 smoothbore or 105mm rifled gun မ်ားတပ္ဆင္ရမည္။

Zeus said...

I praised smiley for making this suggestion about army stup. When light infantry battalions were formed they were based on US Ranger Battalions as Special Battalions. But due to material constraints they have to be formed as LIBs. LID are formed as fast moving elite divisions which has limitation compared to full infantry division. If we are to form Corps it should include at least 1 regular division for full battle field depolyment and 1 LID for rapid response.
The regular divisions need to be organised with birgades than TOCs. This will be more efficient while LID can still keep their TOCs.
I don't think Tatmadaw can afford to have an Airborne Division. Instaed, we should base on British 16 Air- assult Brigade and 3 Commando Royal Marine Brigade with 3 to 4 batallions each plus auxillary units. They will be vangaurd forces if any conflict occurs. Royal Air Force has 35 C130J/K and 7 C17s. We only have 4 Y-8s.
I think your tank batallion formation is based on US Army setup. I agree that we sould have 14 tanks in each squadroons. Current formation of 44 tank/ battalion is too small. Besides, the flora and fauna of Myanmar is full of rivers and mountains so limitaions of amour units needed to be realized. Instaed of giving protection and punch they could end up as sitting ducks in battlefield.
I think MIB is translated as "Than Kyat Kar, Yan Da Yar Tat". I have seen it in international journal published in the 80s.
Getting back to infantry, we should include Automatic Granade Launchers (AGL) either in brigade or TOC levels if not in batallion. They can produce good firepower for both offensive and defensive stand.
Also, we should include LAWs like RPG 26s in platoon level for anti armor or anti bunker uses.
India transfered T-55s british L7 tank gun. They have quite a reputation. If we can get more of them we should put them on Type 59s as well. I wouldn't count on Chinese made 105mm. They have very short barrel life.

အနာဂါတ္ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ မိမိတို႔အျမင္ေလးမ်ား.. ၁

ေဆြးေႏြးမႈ အပိုင္း (၁)

Zeus said...

There is more important thing than artillery. We don't have guided anti tank missle system yet. It would be better to get a hand on one, so army can have better anti armor or anti bunker capabilities. Pherhaps Russian 9M131 Metis-M or 9M133 Kornet or Israeli spike missile systems will be good.

Smiley said...

Yes, I strongly agree with you. Our current anti armor or anti bunker capabilities in infantry is limited to MA-10 (RPG-7). This is clearly inadequate. I wish we could have MA-14 (Carl Gustav 84mm) at rifle company level and ATGM at battalion heavy weapons company. If this is still impossible due to finicial constraints, ATGM at Tatical Operation Command level would be fine. MA-10 is good for COIN operations, but what if we have to face a heavily armored foe such as PLA or USArmy. (MA-14 would be effective aganist Thailand's M-60 or Bangladash's Type -59)

Zeus said...

Carl Guldstav is an legendary weapon and is adopted by major armed forces, except M1 and M2 versions are a bit heavy to react swiftly. I agree that we should deploy ATGM to TOC levels. But. not only we have to consider defence budget allocations, but also we need to watchout for the technical knowledge and education of our individual soldiers. There is one Russian LAW similar to M-72 which is known as RPG 29. It is compact, relatively lighter and could be assigned down to platoon level.

Smiley said...

This would be a very long comment. So I would like to pre-apologize to blogger ko MM and all other readers especially as my Myanmar typing is so painfully slow that I've to type in English. I am no professional and please view my opinions as an ameatur but a patriotic Myanmar's good-intentioned but may be idiotic ideas.

There are so many defecienies in our current Myanmar Armed Forces. We, as Myanmar , would like to view our forces as the best in the whole big world. But alas we have to find a compromise between the most we can afford and the least we need to defend Myanmar.
Currently , our Tatmadaw is engaged in a series of bitter counter insurgency operations. But if we take a closer look, it's easy to know that it's not (NOT) what our Tatmadaw is for. It must be able to defend Myanmar aganist all possible future aggressors. Who could be that aggressor is a political question rather than a military one. So, I would not discuss it here.
To be able to involve in a nation vs nation conflict , we need substantial changes in our current force structure.
Our current structure is based around RMC (regional military command တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္) with LIDs (light infantry divisions ေျချမန္တပ္မ) as strategic reserve which is especially suited for our current COIN operations but not if we have to face a foreign aggression.
To that mission we have to use a flexible force structure ready for 'defense' as well as 'strike' operations. So , my idea is to use Corps-Division-Brigade structure instead of current BSO-RMC-LID/Armored Operations/ Artillery Operations Command/ Regional Operations Command ( ေဒသကြပ္ကဲေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး) / Military Operations Command ( စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမွဳ ဌာနခ်ဳပ္) - Tactical Operations Command structure. (You can see the simplicity the reform will bring)

Smiley said...

Corps (တပ္မၾကီး)
Corps will be the largest field units of Myanmar Army. They will be headquarters units to which divisions or brigades can be attached. There will be six corps as follows--
I Corps (Upper Myanmar - Kachin, Sagaing, Mandalay, Magway, Chin)
II Corps (Lower Myanmar - Yagon, Ayerwaddy, Rakhine, Bago)
III Corps (Eastern Myanmar - Shan and Kayar)
IV Corps (South eastern Myanmar - Mon, Kayin and Thanintharyi)
V Corps (Armored/ Heavy Reserve)
VI Corps (Airborne/ Light Reserve)
The corps HQ can be form from current Bureau of Operations စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔ with a Lt Gen as commander as now. The corps HQ will but need a larger staff. Like BSOs , the corps will be a deployable headquarters but moreover unlike the BSOs, the corps will be responsible for its own training with organic training brigade.
N.B I do think Yangon and Naypyidaw , current area of responsibility of BSO 5 and 6 respectable need special attention but I don't think it should be corps size.

Smiley said...

Divisions (တပ္မ)
ိ္ိိDivision will also be deployable headquarters units. Each division will have
1.a main division headquarters at its base town
2.a field headquarters which would be deployed as needed
3.two to three tactical operation commands to oversee attached brigades
4.liaison units
5.division band
There will be 11 division headquarters
8 x infantry division (two each for I-IV corps)
2 x armored division (for V corps)
1 x airborne division (for VI corps) [ I think it is impractical to train two airborne division and impossible to obtain sufficient number of transport aircrafts ]
We could transform current RMC into division headquarters with but a little difficulties. There would be Maj Gen as division commander. The remaining two RMC will be rerolled as capital defense brigade for Yangon and Naypyidaw ( Yagon RMC and Naypyidaw RMC of course!)

Monday, October 17, 2011

ဘဂၤလားေဒ့္-ျမန္မာ နယ္စပ္ျပႆနာမ်ား

ဘဂၤလားေဒ့္-ျမန္မာ အေရးအခင္း ၂၀၀၈-၀၉ ျပႆနာမ်ား (မွတ္တမ္းျဖစ္ပါ၍ အၿမဲထပ္ျဖည့္ပါမည္..)
၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း..
ႏိုဝင္ဘာလထဲတြင္.. ဘဂၤလားေဒ့္နယ္စပ္အနီးတြင္ အေျမာက္တပ္ရင္း ၅ရင္းတိုးခ်ဲ႕ ခ်ထားရသည္။
ဘူးသီးေတာင္ အေျခဆိုက္ အေျမာက္တပ္တြင္ တင့္ကားမ်ားကိုပါ တပ္စြဲထားခ့ဲသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း...
ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ရက္..
ျမန္မာ့ေရတပ္မွ စစ္ေရယာဥ္ ၁၂စင္း၊ေအာင္ေဇယ် ဖရီးဂိတ္ ၁စင္း၊ တင့္ကားမ်ားႏွင့္ အေျမာက္မ်ား တပ္ခ်ထားခ့ဲသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ရက္..
.ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၅၀၀၀၀ ဝန္းက်င္၊ပင္မတုိက္ပြဲဝင္တင့္ကား အစီး၅၀၊ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ရင္း ၁ရင္း ႏွင့္အတူ တပ္မ၂ခုသည္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ နတ္ျမတ္ႏွင့္အနီး မိုင္၅၀တြင္ တပ္စြဲထားခ့ဲသည္။

Sunday, October 2, 2011

ဘဂၤလားေဒ့္ ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား စုစည္းမႈ

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့္ ေရတပ္သေဘၤာမ်ား အျငင္းပြားေနသည့္ ေရပိုင္နက္ အနီးတြင္ ကင္းလွည့္ေနၾက
ရက္စြဲ...၃၀.၉.၂၀၁၁

တာကလူး

-----------
ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံတို႔မွ ေရတပ္သေဘၤာ ႏွစ္စီးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ရွိ အျငင္းပြါးေနသည့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ တစ္စီးႏွင့္ တစ္စီး ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ကာ ကင္းလွည့္ ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေရတပ္စစ္သေဘၤာတစ္စီးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီး ပင္လယ္ျပင္တြင္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းမွ စတင္ ကင္းလွည့္ လာျခင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံဘက္မွလည္း ၄င္း၏ ေရျပင္ပိုင္နက္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေရတပ္ သေဘၤာတစ္စီးကို ယမန္ေန႔မွ စတင္ ေစလႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ေထာက္လွမ္းေရးက ေျပာသည္။

"ျမန္မာဘက္က ေရတပ္စစ္သေဘၤာတစ္စီးဟာ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္စပ္အနီးမွာ ကင္းလာလွည့္ေနတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ကိုယ့္ေရပိုင္နက္ ကိုယ္ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ စစ္သေဘၤာတစ္စီးကို ယမန္ေန႔ကေန ေစလႊတ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္" ဟု နယ္စပ္အေျခစိုက္ ဘဂၤလားေဒခ်္႕ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မွ အမည္မေဖၚလိုသူ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ႏွစ္ဘက္ႏိုင္ငံမွ ေရတပ္သေဘၤာႏွစ္စီး နယ္စပ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ကင္းလွည့္ ေနၾကေၾကာင္းကို ျမန္မာဘက္မွ ပင္လယ္ျပင္ ငါးဖမ္းသမားတစ္ဦးကလည္း ယခုကဲ့သို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

"သေဘၤာႏွစ္စီး ကင္းလွည့္ေနၾကတာက တစ္စီးနဲ႔ တစ္စီး လွမ္းျမင္ႏိုင္တဲ့ အကြာအေ၀း ေလာက္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူး။ ကိုယ့္ဘက္ကကိုယ္ သူ႔ဘက္ကသူ ကင္းလွည့္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ငါးဖမ္းသမားက ေျပာသည္။

ျမန္မာေရတပ္စစ္သေဘၤာ (၅၅၂)သည္ ယခုအပတ္ တနလၤာေန႔မွစ၍ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နယ္စပ္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေက်ာက္ပန္းတူ ေက်ာက္တန္းအလြန္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ကင္းလွည့္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဘဂၤလားေဒခ်္႕ ဘက္သို႔ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးေနသည့္ ျမန္မာဘက္မွ စက္ေလွမ်ားႏွင့္ ပိုင္နက္ေက်ာ္ ငါးခိုးဖမ္းသည့္ ဘဂၤလားေဒခ်္႕ ဘက္မွ ငါးဖမ္းေလွမ်ားကို လိုက္လံ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ စစ္သေဘၤာမွာလည္း စိန္႔မာတင္ (ေခၚ) အုန္းကၽြန္း၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၄)မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ ကင္းလွည့္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္သေဘၤာႏွင့္ တစ္စီးႏွင့္ တစ္စီးလွမ္းျမင္ရသည့္ အကြာအေ၀းတြင္သာ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္ဘက္ႏိုင္ငံမွ ေရတပ္စစ္သေဘၤာမ်ား နယ္စပ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ျပီး ကင္းလွည့္ေနၾကျခင္းမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္တင္းမာမႈ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တင္းမာမႈေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒခ်္႕ဘက္မွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံတကာ ပင္လယ္ျပင္ တရားခံုရံုး (ITLOS) သို႔ ၂၀၀၉ ခုတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာခံုရံုးမွလည္း ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒခ်္႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကားအျငင္းပြားမႈကို ယခုလ အတြင္းတြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္ မတ္လ အတြင္းအတြင္ တရားဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏွစ္ဘက္ႏိုင္ငံမွ စစ္သေဘၤာမ်ားမွာ နယ္စပ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကကဲ့သို႔ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ျပီး ကင္းလွည့္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာ ပိုမို ၾကီးထြားလာမည္ကို ႏွစ္ဘက္နယ္စပ္ေန ျပည္သူမ်ား အထူးစိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

narinjara မွ ကူးယူထားပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျမွာက္တပ္ရင္း ၅ခု အေျခဆိုက္ထား

တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏွင့္ ေရျပင္ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမူျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္

အေျမွာက္တပ္ရင္း (၅)ထိ တိုးခ်ဲ႕ အေျခစိုက္ထားသည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေရး အေျခအေနကို ေလ့လာသူ တဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားေသာ အေျမွာက္တပ္ရင္းမ်ားမွာ အမွတ္ ၃၇၄ -အမ္း၊ အမွတ္ ၃၇၃- စစ္ေတြ ၊ အမွတ္ ၃၇၇- ေက်ာက္ေတာ္၊ အမွတ္ ၃၇၈ - ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ အမွတ္ ၃၇၅ -ေတာင္ကုတ္တို႕ ျဖစ္သည္။

ယခင္က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေျမွာက္တပ္ရင္းမ်ား မရွိဘဲ ေျခလ်င္ႏွင့္ ေျချမန္ တပ္ရင္းမ်ားသာ ရွိခဲ့ျပီး ယခုအခါ အေျမွာက္တပ္ရင္း ၅ ရင္းကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ အေျခစိုက္ထားလိုက္သည္။


မ်က္ျမင္မ်ား၏ အေျပာအရ ဘူးသီးေတာင္ အေျခစုိက္ အေျမွာက္ တပ္ရင္းတြင္ တရုတ္လုပ္ တင့္ကားမ်ားပါ ေရာက္ရွိေနျပီး အဆိုပါ တပ္ရင္းကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ဘူးသီးေတာင္ တပ္မင္းေခ်ာင္းတြင္ အေျခစုိက္ခဲ့သည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏွင့္ ျမန္မာဆက္ဆံေရးမွာ တရုတ္အစိုးရ၏ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးမူေၾကာင့္ ယခုအခါ အသင့္အတင့္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့ေသာ္လည္း ေရျပင္ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမူမွာမူ ယခုအခ်ိန္ထိ မေျဖရွင္းနိုင္ဘဲ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနေသးသည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္္႕မွ အျငင္းပြားေရျပင္ပိုင္နက္ အနီးတြင္ ဂတ္စ္ ရွာေဖြခြင့္ကို အေမရိကန္ နု္ိင္ငံ ကုမၸဏီ တခုအပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ နိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ တခုအား ဌားရမ္းခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္အၾကား ကားလမ္းၾကမ္းတခုအား ေဖါက္လုပ္ေနျပီး စစ္ေတြ-ရန္ကုန္ ကားလမ္းမနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

၎ျပင္ တပ္မေတာ္မွ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း တေလ်ာက္ရွိ အေရးပါေသာ ကၽြန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကၽြန္းသာယာႏွင့္ နန္႕သာကၽြန္းမ်ားတြင္လည္း အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ခ်ထားသည္ဟု စစ္ေရးေလ့လာသူက ေျပာဆိုသည္။

Narinjara


ေရျပင္ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမူ ေျဖရွင္းေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ စစ္ေရး ေလ့က်င့့္မူ ျပဳလုပ္


အဆိုပါ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မူကို ယမန္ေန႕က စတင္ခဲ့ျပီး အေမရိကန္ ေရတပ္ သေဘၤာ (၄) စီးႏွင့္ အေမရိကန္ တပ္သား ၅၀၀ ခန္႕ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ သေဘၤာမ်ားမွာ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးက်ည္ဖ်က္ သေဘၤာ၊ ဖရီးဂိတ္၊ မိုင္းဖ်က္ သေဘၤာႏွင့္ကယ္ဆယ္ ေရး သေဘၤာမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။
အဆိုပါ စစ္ေရးေလ့က်င့္မူကို Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) Bangladesh 2011 အမည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနျပီး ၈ ရက္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သံရံုးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေက်ညာခ်က္ တြင္ ေဖၚျပသည္။
အဆုိပါ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မူတြင္ ပင္လယ္ျပင္ ဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရး အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ေရး၊ ပင္လယ္ျပင္ ပူးတြဲတိုက္ခိုက္ေရး၊ လွည့္လည္ စစ္ဆင္ေရးႏွင္ အေျမာက္ ပတ္ခတ္နည္း၊ ၎ျပင္ ပင္လယ္ဓါးျပႏွင့္ ေမွာင္ခို ႏွိမ္ႏွင္းေရးမ်ားကို ပူးတြဲေလ့က်င့္သြားၾက မည္ဟု သိရသည္။
စစ္ေရး ေလ့က်င့္မူ ဖြင့္ပြဲကို ယမန္ေန႕က စစ္တေကာင္း ေရတပ္စခန္းရွိ BNS Issa Khan စစ္သေဘၤာေပၚ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ယခု CARAT စစ္ေရး ေလ့က်င့္မူတြင္ ဘဂၤလားေဒခ်္႕သည္ ပထမဆံုး အၾကိမ္ပါ၀င္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ေရတပ္မွ ျပဳလုပ္ေနသာ CARAT စစ္ေရးေလ့က်င့္မူမွာ ၁၇ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ေနျပီ ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ စစ္ေရးေလ့က်င့္မူကို ႏိုင္ငံေပါင္း (၇)ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
CARAT စစ္ေရး ေလ့က်င့္မူတြင္ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဘရူႏိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။
ယခုကဲ့သိုု႕ ဘဂၤလားေဒခ်္႕ႏွင့္ အေမရိကန္တို႕ ဘဂၤလာပင္လယ္ေအာ္တြင္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မူ ျပဳလုပ္ ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံတို႕အၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ ေရျပင္ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမူကို ကုလ လက္ေအာက္ခံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပင္လယ္ ဥပေဒတရား႐ံုး (International Tribunal for the Law of the Sea- ITLOS) တြင္ ေျဖရွင္းေနသည္။
ပထမအႀကိမ္ တရား႐ံုးေရွ႕ေမွာက္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဘဂၤလာေဒခ်္႕အတြက္ စက္တဘၤာလ ၈မွ ၁၃ ရက္ေန႕ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၾကားနာမႈမ်ားကို စတဘၤာလ ၁၅ ရက္ေန႕က စတင္ခဲ့ျပီး ၁၆ -၁၉- ၂၀ ရက္ေန႕ထိ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။
ေရျပင္ပိုင္နက္ အျငင္းပြာမူကို ယခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ အဆံုးသတ္ ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သတင္းရင္းျမစ္ - နိရဥၥရာ သတင္းဌာန

Monday, August 22, 2011

အမ္၁ေအ၁ တင့္ကားက တကယ္ဘဲ အေကာင္းဆံုးလား

အမ်ိဳးအစား-၉၉ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

အမ်ိဳးအစား-၉၆ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

အမ္၁ေအ၁ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

တီ-၉၀ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

တီ-၇၂ ယူကရိန္းထုတ္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ တီ-၇၂အက္စ္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား (ဗထူးေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း)

Sunday, August 7, 2011

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစစ္ေရး အေျခအေန သံုးသပ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ အပိုင္း-၂

ေဆြးေႏြးလိုေသာေနာက္တစ္ခ်က္မွာယခုၾကိဳးစားေနတဲ့Nuclear Boomထုတ္လုပ္ေရး SRBM၊ ICBM မ်ားထုတ္လုပ္ေရးအဓိကအာရံုစိုက္ေနတဲ့အိမ္မက္ဟာ ေၿခလွမ္းက်ဲသလိုမ်ိဳးၿဖစ္ေနတယ္လို႔ထင္ပါတယ္၊ ဒါေတြမထုတ္လုပ္ခင္ကၽြန္ေတာ္တို့ဟာ Conventional Warသမရိုးက်စစ္ပြဲအတြက္ စစ္လက္နက္မ်ားၿပည့္စံုလံုေလာက္မႈရွိပါၿပီလား၊ သို႔မဟုတ္အေတာ္အသင့္ၿပည့္စံုၿပီလား၊အေတာ္အသင့္ၿပည့္စံုၿပီရင္ေတာ့ အထက္ပါအရာေတြကိုထုတ္လုပ္ဖို႔အဓိကအာရံုစိုက္နိင္ပါၿပီ။

ကဲၾကည္းတပ္ကစၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။
ၾကည္းတပ္မွာရွိတဲ့မဟာဗ်ဴဟာလက္နက္ၾကီးၿဖစ္တဲ့ 155mm Howitzer မ်ားကိုၾကည့္ရေအာင္၊ တပ္မေတာ္ၾကည္းမွာ SH-2နွင့္Nora B-52တို႔သာ အလၽွင္အၿမန္ေရႊ့ေၿပာင္းနိင္တဲ့အမ်ိဳးအစားၿဖစ္ပါတယ္ ဒါေတာင္အေတာ္အဆင့္သာေခတ္မွီတဲ့စနစ္ၿဖစ္ပါတယ္၊ ဒီစနစ္ေတြဟာTruckကားေပၚတင္ထားတဲ့စနစ္ၿဖစ္တာေၾကာင့္ ေၿမအေနအထားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနၿပန္ပါတယ္။
Nora B-52 ၁၅၂မမ ယာဥ္တင္အေျမာက္စနစ္

က်န္တဲ့155mm Howitzer အမ်ိဳးအစားမ်ားဟာTowedအမ်ိဳးအစားမ်ားၿဖစ္သၿဖင့္ေခတ္မမွီေတာ့ပါ၊( Towedအမ်ိဳးအစားမ်ားဟာေရႊ႔ေၿပာင္းနိင္မႈေနွးေကြးေသာေၾကာင့္ ရန္သူရဲ့ေကာင္တာပစ္မႈကိုခံရနိင္ပါတယ္)၊အထက္မွာ ကိုMMေဖၚၿပထားသလိုZBDအမ်ိဳးအစားကဲ့သို့ အမ်ိဳးအစားေတြတပ္မေတာ္မွာမ်ားစြာလိုအပ္ပါတယ္။ ထို႔အၿပင္MLRSမ်ားလည္း အေရအတြက္မ်ားစြာလိုအပ္ပါတယ္၊ ယခုတပ္မေတာ္မွာရွိတဲ့155mm Howitzers and MLRSမ်ားဟာလံုေလာက္မႈမရွိပါ။ ဒါေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို႔နိင္ငံမွာ ထုတ္လုပ္နိင္ေအာင္ ဦးစားေပးၾကိဳးစားရပါမယ္။
SH-2 ၁၂၂မမ ယာဥ္တင္အေျမာက္စနစ္

KH-179 ၁၅၂မမ ဆြဲအေျမာက္

Tanks ,IFV ,PAC မ်ားဟာလဲလံုေလာက္မႈမရွိေသးပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ေခတ္မွီတင့္ကားမ်ားဟာေစ်းၾကီးလြန္းတာေၾကာင့္ ၾကည္းတပ္မွာမ်ားစြာမရွိပါ။ ဒီအခက္အခဲကိုေၿဖရွင္းရန္IFV မ်ားPACမ်ား ေပၚတြင္122mm Howitzersတပ္၍ေသာ္၎ Direct Shoot ပစ္နိုင္ေသာ120mm Twin Auto motors အားIFV၊ APCမ်ားေပၚတြင္တပ္၍ေသာ္၎Light Tankမ်ားအၿဖစ္ၿပည္တြင္းတြင္ထုတ္လုပ္၍လိုအပ္ခ်က္ကိုေၿဖရွင္းဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္။
Soltam M71 ၁၅၅မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာ အေျမာက္

ေရတပ္
ေရတပ္အေနနဲ႔ေၿပာရရင္ယခုအခ်ိန္အခါတြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနပါတယ္ ၊ေရတပ္စခန္းမ်ားတြင္သေဘၤာမ်ားစနစ္တက်ကပ္ရန္ဆိပ္ခံတတားမ်ားလိုအပ္ေနပါတယ္၊ ထို႔အၿပင္Frigates, Corvettes, FAC, Mine-sweepers, Amphibious Ships မ်ားစြာလိုအပ္ေနပါတယ္ Destroyersဆိုလွ်င္ တစီးမွ်ပင္မရွိဘဲဖရီးဂိတ္မွာလည္း လက္ရွိတြင္တစ္စီးထဲသာ ရွိေနနိုင္ပါေသးတယ္၊ ထို႔အၿပင္၄၄စီးရီး ေရငုတ္သေဘၤာတိုက္ခိုက္ေရးသေဘၤာမ်ားမွာ ေဟာင္းႏြမ္းလြန္းလွၿပီးၾကာၾကာေမာင္း၍မရဘဲ မၾကာခဏပ်က္ေသာေၾကာင့္ ေဒါက္ကင္ေပၚတင္ထားရတာမ်ားပါတယ္ ၎အၿပင္မၾကာလွေသာႏွစ္ေတြမွာ တပ္ေတာ္ဝင္အၿဖစ္မွအနားေပးရပါေတာ့မယ္ ၊ယခုလက္ရွိCorvettesနွင့္ FACမ်ားတြင္တပ္ထားေသာSSMမ်ား Surface Search Radar ၊ Fire Control Radar ၊ AA Gunမ်ားအားဆင့္ၿမွင့္ရန္၊ မရွိေသးေသာသေဘၤာမ်ားအား တပ္ရန္မ်ားစြာအေရးတၾကီးလိုအပ္ေနပါတယ္၊ ယခုလက္ရွိFrigatesတြင္Air Defence Missileမ်ားအဆင့္ၿမွင့္ရန္မရွိေသးေသာ Corvettes, FACမ်ုားတြင္Air Defence Missile System္မ်ားတပ္ရန္မၿဖစ္မေနလိုအပ္ေနပါတယ္။ (ယိုးဒီးယားတြင္ဖရီးဂိတ္၈စီး၊ဘဂၤလားတြင္ဒံုးတပ္ထားေသာဖရီးဂိတ္၂စီးႏွင့္ ဒံုးမတပ္ထားေသာအေဟာင္း၃စီးအား ယခါဒံုးင-၈၀၂မ်ားတပ္ေတာ့မည္ဟုသိရပါသည္)

ေလတပ္
ေလတပ္တြင္MIG-29အစီး၃၀သာရွိၿပီး၎တို႔ဟာSMT standard or M1/M2 standardေလာက္ရွိရန္ရွိရင္းစြဲ၁၂စီးနွင့္ အသစ္ေရာက္လာမည့္အစီး၂၀အားအဆင္႔ၿမွင့္ရန္လိုအပ္ပါတယ္၊ လက္ရွိတိုက္ေလယာဥ္အင္အား အေရအတြက္ကိုမ်ားစြာတိုးခ်ဲ့ဖို႔လိုပါတယ္။ Transport Y-8မ်ားေလးစီးသာရွိၿပီး ေခတ္မွီမႈမရွိတဲ့အၿပင္ အၿမင့္ေပ၁၀၀၀ေအာက္တြင္ ရိကၡာခ်သည့္လုပ္ငန္းမလုပ္နိင္ဘဲ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာရွိပါတယ္၊F-27ႏွစ္စီးဟာလည္း အိုမင္းေနတဲ့အၿပင္ ATRနွစ္စီးဟာလည္း လူသယ္ေလယာဥ္အၿဖစ္သာသံုးနိင္ပါတယ္။ F-7 ႏွင့္A-5ေလယာဥ္မ်ားအားအမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားၿဖင့္ အစားထိုးရန္အထူးလိုအပ္ေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿပည္တြင္းမွာတိုက္ေလယာဥ္မ်ား ၊ေခတ္မွီေရတပ္သေဘၤာအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ုား၊ 155mm Howitzer, MLRS ,Tanks, IFV, APC, AA Missiles, SSM/ASM Anti Ship Missiles မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္နည္းပညာမ်ား ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ထုတ္လုပ္ရန္ပိုအဓိကထားသင့္ပါတယ္။
အထက္ပါကၽြန္ေတာ္ရဲ့ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ၿပန္လွန္ေဝဖန္ေထာက္ၿပေဆြးေႏြးဖို ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

၅၅၆

(အထက္ပါေဆြးေႏြးမႈသည္ ကိုkong၏ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆိုဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးႏို္င္ပါသည္။)

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစစ္ေရး အေျခအေန သံုးသပ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ အပိုင္း-၁

ကၽႊန္ေတာ့္၏ဆိုက္တြင္ အၿမဲေဆြးေႏြးေပးေသာ ကိုkong၏ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ပါသည္။မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္ ခင္ဗ်ာ..။ကိုkongကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..။

ကၽြန္ေတာ္တို့နိုင္ငံရဲ့အၿဖစ္နိုင္ဆံုးရန္သူ(ဝါ)က်ဴးေက်ာ္နိုင္ေသာနိုင္ငံဟာဘယ္နိုင္ငံၿဖစ္မလဲၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ၊အၾကမ္းအား
ၿဖင့္ၾကည့္္လွ်င္အေမရိကန္၊တရုတ္၊အိႏိၵယ၊ဘဂၤလား၊ယိုးဒီးယားနုိင္္ငံေတြၿဖစ္တာကိုေတြ႔ရမွာပါ။ထိုနိုင္ငံထဲကမွဘဂၤလားနဲ႔ယိုးဒီးယားနိုင္ငံဟာသူတို႔နိုင္ငံရဲ့စီးပြါးေရးအေၿခအေန၊နည္းပညာနဲ႔၊နိုင္ငံနွင့္တပ္မေတာ္အင္အားေတြအရက်ဴးေက်ာ္စစ္ၿပဳနိုင္တဲ့အေနအထားမရွိပါအမ်ားဆံုးနယ္စပ္စစ္ပြဲငယ္မွ်သာၿဖစ္နိုင္ပါတယ္။အိႏိၵယနိုင္ငံဟာအင္အားေတာင့္တင္းေပမဲ႔နည္းပညာနွင့္သူရဲ့အဓိကရန္သူမ်ားၿဖစ္တဲ႔တရုတ္နွင့္ပါကစၥတန္အေရးကရွိေနၿပန္ပါတယ္။ဒါဆိုအေမရိကန္နဲ႔တရုတ္နိုင္ငံတို႔ဘဲက်န္ေတာ့မွာပါ၊ဒီအထဲကမွအေမရိကန္ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံႏွင့္နယ္ေၿမဆက္စပ္မွုမရွိပါထို႔အၿပင္ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာသူတပါးနိုင္ငံကိုစၿပီးရန္စမက်ဴးေက်ာ္သေရြ႔၊အစိုးရမွလည္းၿပည္သူမ်ားအားအာဏာရွင္ကဲ့သို႔လူမိုက္ဂုဏ္မၿပဘဲတရားမွ်တစြာအုပ္ခ်ဳပ္လၽွင္မက်ဴးေက်ာ္ပါ၊အေမရိကန္မွာကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံထက္အေရးၾကီးတဲ့နိုင္ငံေတြအမ်ားၾကီးပါ၊ထို႔အၿပင္သမိုင္းေၾကာင္းအရၾကည့္လွ်င္လည္းရန္သူမဟုတ္ဘဲမိတ္ေဆြနိုင္ငံသာၿဖစ္ခဲ့ၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္မေတာ္ကိုအကူအညီမ်ားစြာ၊စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားေငြေၾကးမယူဘဲဖရီးေပးခဲ့တဲ့နိုင္ငံၿဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုေနာက္ဆံုးအၿဖစ္နိင္ဆံုးရန္သူဟာတရုတ္နိုင္ငံဘဲက်န္ပါေတာ့တယ္၊တရုတ္ဟာသမိုင္းေၾကာင္းအဆက္ဆက္ရန္သူၿဖစ္ခဲ့ၿပီးရန္လိုေလာဘၾကီးတဲ့နိုင္ငံလည္းၿဖစ္ေနၿပန္ပါတယ္။နယ္ေၿမလည္းရွည္လွ်ားစြာဆက္စပ္ေနတဲ့အတြက္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာၿပႆနာမ်ားၿဖစ္နိုင္ပါတယ္၊ထို႔အၿပင္ကၽြန္ေတာ္တို႔နိင္ငံရဲ့မဟာဗ်ဴဟာပထဝီအေနအထားအရတရုတ္နိုင္ငံဟာအေမရိကန္နိုင္ငံနွင့္စစ္ၿဖစ္ခဲ့လွ်င္္၎အိႏိၵယနွင့္စစ္ၿဖစ္ခဲ့လွ်င္ေသာ္၎သူတို႔နိုင္ငံရဲ့အေနာက္ဘက္ဝင္ေပါက္လံုၿခံဳေရးနွင့္အိႏိၵယအားက်ဴးေက်ာ္ရန္ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံကိုတရုတ္တပ္မ်ားပို႔လႊတ္ၿပီးအရင္က်ဴးေက်ာ္လာမွာမလြဲမေသြၿဖစ္လာမွာပါ။

အကယ္၍ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာတရုတ္နိုင္ငံ၏က်ဴးေက်ာ္မႈခံရတဲ့အခါေနၿပည္ေတာ္ရဲ့အေၿခအေနနွင့္အေရးပါမႈကိုၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ၊စစ္ၿဖစ္တဲ့အခါေနၿပည္ေတာ္ေဒသဟာေလေၾကာင္းမွဗံုးထူထပ္စြာၾကဲခံရ၊cruise missilesမ်ားႏွင့္ေခါင္းမေေဖၚနိုင္ေအာင္ေနရာလပ္မက်န္ပစ္ခံရမွာမလြဲမေသြပါ၊ထို႔အၿပင္(စစ္ဦးဘီလူး)ဘီလူးဆိုင္းတီးၿပီးမ်ားလွစြာေသာTanks မ်ား MLRS မ်ားၿဖင့္တိုက္လာေသာတရုတ္က်ဴးေက်ာ္ေရးတပ္မ်ားကိုမိမိနယ္ေၿမမ်ားမဆံုးရွဳံးဘဲခ်က္ခ်င္းတန္႔သြားေအာင္ခံစစ္ၿပဳနိုင္ရန္မွာအလြန္ခက္ခဲပါတယ္၊မၿဖစ္နိုင္ဘူးလို႔ေတာင္ဆိုနိုင္ပါတယ္၊ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ၏ေရွ႔ပိုင္းရွမ္းၿပည္နယ္ဟာရက္ပိုင္း(သို႔မဟုတ္)လပိုင္းအတြင္းရန္သူတရုတ္တို႔ရဲ့လက္ထဲက်သြားနိုင္ပါတယ္၊ဒီအေၿခအေနမွာရွမ္းကုန္းေၿမၿမင့္အစပ္၊အေၿခမွာရွိတဲ့ေနၿပည္ေတာ္ရဲ့လံုၿခံဳေရးဟာဘယ္လိုမွမေကာင္းနိုင္ပါ၊ေနၿပည္ေတာ္ေဒသဟာပထဝီေၿမအေနအထားအရတင့္ကားမ်ားစစ္ကစားရန္သင့္ေတာ္တဲ့ေၿမအေနအထားၿဖစ္ေနတာကလည္းလံုၿခံဳေရးအဓိကအားနည္းခ်က္ၿဖစ္ေနၿပန္ပါတယ္၊ဗံုးမ်ားေန႔ေရာညပါဗံုးမိုးရြာၿခင္းခံေနရတဲ့ေဒသဟာတပ္မေတာ္ကိုဘယ္လိုCommand And Control လုပ္နိုင္မွာလဲဗ်ာအခုတူးထားတဲ့Underground Tunnel မ်ုားUnderground Command And Control Centerမ်ားဟာသိရသေလာက္ေၿမေအာက္ရွိအမာခံအမိုးဟာသံကူကြန္ကူရစ္တစ္ေပခြဲနွစ္ေပအထူေလာက္ဘဲရွိပါတယ္(မွတ္ခ်က္။အီရတ္တို႔ရဲ၆ေပအထူဝါေဆာနည္းပညာဗံုးခိုက်င္းေတြဟာအေမရိကန္ရဲ့ငလွ်င္ဗံုး၊ဘန္ကာဖ်က္ဗံုးေတြေအာက္မွာၿပားၿပားဝတ္ခဲ့ရပါတယ္)Underground Tunnel နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအၿဖစ္အပ်က္တစ္ခုေၿပာၿပရလွ်င္ေနၿပည္ေတာ္ပတ္လည္တေလၽွာက္တူးထားတဲ့Tunnelမ်ားအားေၿမေအာက္ရထားလမ္းေၾကာင္းအၿဖစ္အသြင္ေၿပာင္းရန္ဂ်ပန္မ်ားနွင့္ေဆြးေႏြးခဲ႔ေသာ္လည္းဂ်ပန္မ်ားမွတူးထားၿပီးေသာေၿမေအာက္ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းမ်ားဟာအဆင့္အတန္းမၿပည့္ဝသၿဖင့္အသစ္တူမည္ဆို၍ပ်က္သြားပါတယ္(ယခုရုရွားနွင့္လုပ္မည္ဆိုေသာေၿမေအာက္ရထားလမ္းမွာအသစ္တူးမည္လားေဖါက္ၿပီးသားဥမင္ဘဲၿပန္သံုးမလားမသိပါ)အရပ္ဘက္မွာေတာင္အဆင့္မမွီတဲ႔ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းေတြဟာစစ္ေရးမွာဘယ္ေလာက္မ်ားအသံုးဝင္နိင္မွာပါလဲဗ်ာ။ထို႔အၿပင္ယခုေခတ္စစ္ပြဲမ်ားမွာဥမင္လိုဏ္ေခါင္းမ်ားဟာေခတ္မမွီေတာ့ပါ။ဥပမာအားၿဖင့္Yugoslavia နိုင္ငံအားအေမရိကန္ဝင္တိုက္စဥ္ကbillionsေပါင္းမ်ားစြာအကုန္ခံၿပီးတည္ေဆာက္ထားေသာေၿမေအာက္ Zeljava Air Baseၾကီးမွာတကယ္တမ္းစစ္ၿဖစ္တဲ့အခါဘာမွအသံုးမဝင္ခဲ့ပါ။၎အၿပင္ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းတို႔အားေထာက္လွမ္းေရးၿဂိဳဟ္တုမ်ားနွင့္တည္ေဆာက္စဥ္ကထဲကအလြယ္တကူေတာက္လွမ္းနိုင္ပါတယ္၊အခုေလာက္ဆိုနိုင္ငံၾကီးမ်ားႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားမွကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ဥမင္ေတြကိုေထာက္လွမ္းမွတ္ပံုတင္ၿပီးၿဖစ္ေလာက္ေနပါၿပီ။ထိုဥမင္မ်ားအတြက္ေငြမ်ားလည္းမ်ားစြာကုန္ခဲ့ပါၿပီ။

Thursday, July 28, 2011

တရား၀င္ဖခင္မရွိတဲ့ကေလး ..။(ရဲေဘာ္တာေတ)

ေတာင္ကိုးရီးယား ႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပႆနာ ၾကားတြင္ စေတးခံခ့ဲရေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္ တိုက္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္တုိက္ခိုက္ခဲ့ရၿပီး ကိုယ့္ရဲေဘာ္ေတြ က်ဆုံးတာေတြ၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရတာေတြ မ်ားစြာႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း “တို႔ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ သားေတြဆိုတာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးရင္၊ ျပည္သူရဲ႕ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္နဲ႔ ဘ၀လုံၿခံဳေရးကို ထိပါးလာရင္ ဒီလိုစြန္႔လႊတ္စြန္႔စားၿပီး ကာကြယ္ရမွာပဲ”ဆိုၿပီး ေျဖႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ .... ။

ဒီေန႔ က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာ ပူေလာင္ေနတယ္။ က်ေနာ္မ်က္လုံးအိမ္ထဲက မ်က္ရည္ေတြဟာ လဲ အလိုလို က်ေနတယ္။ တစ္သက္ႏွင့္တစ္ကိုယ္ ဒီလို က်ေနာ္မခံစားခဲ့ဘူးေတာ့ အလြန္အမင္း တုန္လႈပ္မိတယ္။

ေသြးမေတာ္ သားမစပ္ဘူးဆိုေပမယ့္ ဒီကေလးက က်ေနာ္လက္ေပၚမွာ ႀကီးခဲ့ရတာမို႔ အေနနီးစပ္လို႔ ဒီလိုခံစားရတာလားလို႔ က်ေနာ့္ကိုယ္က်ေနာ္ ျပန္ေမးခဲ့တယ္။ မဟုတ္ပါဘူး၊ အျဖစ္အပ်က္ရဲ႕ အေျခခံသေဘာခ်င္းက ကြာျခားတယ္။ သူ႔ကို မေမြးခင္ကတည္းက ဖခင္ ျဖစ္သူက တုိင္းျပည္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို သူ႔အသက္နဲ႔ လဲေပးသြားခဲ့တယ္။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ေလာကဓံကို ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းရင္း ရရွိလာတဲ့ ႏွလုံးေရာဂါေၾကာင့္ သူ႔ကိုေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း သူ႔အေမ က ဆုံးသြားခဲ့ျပန္တယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔အေဖနဲ႔ သူ႔အေမကို သူ မျမင္ဖူးလိုက္။

ဒီလို႔နဲ႔ က်ေနာ့္ကို သူ႔အေဖထင္ၿပီး ေနလာခဲ့တယ္။

ျပႆနာစေတြ႔တာ သူ႔အသက္ငါးႏွစ္ျပည့္လို႔ ေက်ာင္းအပ္တဲ့အခါ ဆရာမက “ဖခင္ အမည္” လို႔ ေမးတယ္။ က်ေနာ္က “ဦးသိန္းႏုိင္”လို႔ ေျဖလိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္အမည္ ေမာင္ေမာင္ ေအာင္ဆိုတာ သူမ်ားေတြေခၚတာ သူၾကားၿပီးသိေနေတာ့ သူက၀င္ၿပီး “ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္” ပါလို႔ ၀င္ေျပာတယ္။ ဒါနဲ႔ က်ေနာ္က သားကို ေနာက္မွရွင္းျပမယ္ေနာ္လို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့ မ်က္လုံးေလး ကလယ္ကလယ္နဲ႔ ငယ္ေသးတဲ့ကေလးဆုိေတာ့ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ျဖစ္သြား တယ္။

ေက်ာင္းကျပန္လာေတာ့ တျခားကေလးေတြကို သူတို႔အေမေတြ လာႀကိဳတာ သူေတြ႔ ေတာ့ “ သားေမေမ ဘယ္မွာလဲ၊ သားတို႔နဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔အတူမေနတာလဲ”လို႔ ေမးျပန္တယ္။ က်ေနာ္လည္း ဘာေျဖရမလဲ မစဥ္းစားတတ္ေတာ့တာနဲ႔ “သားေမေမက ဟိုးအေ၀းႀကီးမွာ သားအတြက္ ပိုက္ဆံေတြ သြားရွာေနတာ၊ ျပန္လာေတာ့ သားေတြ႔ရမွာေပါ့” လို႔ ေျပာထား လုိက္ရတယ္။

မူလတန္းေက်ာင္းသားအရြယ္မွာ ဖုံးထားလို႔ရေပမယ့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား ျဖစ္လာေတာ့ ဖုံးထားခဲ့သမွ် အားလုံးေပၚကုန္ေတာ့တာပါဘဲ။ အဲဒီေန႔က သူ႔အသက္ (၁၃)ႏွစ္၊ ခုႏွစ္တန္းတက္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ သူတို႔ေက်ာင္းကို (လ၀က) စီမံခ်က္နဲ႔ အသက္ (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ မွတ္ပုံတင္လာလုပ္ေပးေတာ့ ပုံစံ(၇) ျဖည့္တဲ့အခါ မိဘ၊ အဖိုးအဖြား အားလုံးသူသိသြားတယ္။

သူ႔ဘ၀ျဖစ္စဥ္ သူ႔ကို ေျပာျပဖို႔ ငိုၿပီးေတာင္းဆိုလာတယ္။ ဒါနဲ႔ က်ေနာ့္စာအုပ္ေသတၱာ ထဲက ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ဒိုင္ယာရီကိုရွာၿပီး သူ႔အေဖနဲ႔ သူ႔အေမအေၾကာင္း ေရးထားတဲ့ စာရြက္ေတြကို ျဖဳတ္ၿပီး ေပးလိုက္ရတယ္။ ျပည့္ျပည့္စုံစုံေျပာျပပါလို႔ ထပ္ေတာင္းဆိုလာတာကို သနားတာနဲ႔၊ ဒီလိုကြ ...

၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ သန္လွ်င္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ခလရ (၉၀) ကို တာ၀န္နဲ႔ ေရာက္ သြားေတာ့ အဲဒီမွာ ေမာင္သိန္းႏိုင္ဆိုတဲ့ ရဲေဘာ္ေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆုံခဲ့တယ္။ သူက လူငယ္လဲ ျဖစ္၊ လူေပ်ာ္လဲျဖစ္၊ ေခ်ာလဲေခ်ာဆိုေတာ့ သူ႔ကို အားလုံးကခ်စ္ၾကတယ္။ မိန္းကေလးေတြလဲ ပါတာေပါ့။ အဲဒီအထဲမွာ တပ္ခြဲ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕သမီး သန္းသန္းေဆြ ဆုိတဲ့ ေကာင္မေလးနဲ႔ သူ လူငယ္ခ်င္း ေမတၱာမွ်ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာဘဲ ‘ေလးမာန္ေအာင္’ စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းကို ေရွ႕တန္းထြက္ခဲ့ရတယ္။

ေရွ႕တန္းကို ေရာက္ၿပီး သုံးလအၾကာ လစာေပးအဖြဲ႔လာေတာ့ သန္းသန္းေဆြ ေရးလုိက္တဲ့စာထဲမွာ သူ႔မွာ ကိုယ္၀န္ရွိေနၿပီလုိ႔ ဆရာ၀န္ကေျပာတယ္။ အဲဒါ လက္ထပ္ခြင့္တင္ဖို႔ အျမန္ဆုံးလုပ္ေပးဖို႔ ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ရဲေဘာ္သိန္းႏုိင္ တပ္ခြဲမွဴးကို သတင္းပို႔တင္ျပတယ္။ တပ္ခြဲမွဴး ကလဲ သူေထာက္ခံေပးမယ္လို႔ ကတိေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခက္ေနတာက အားလုံးက ေရွ႕တန္း မွာ ေရာက္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ေရွ႕တန္းကျပန္မွဘဲ အျမန္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးမယ္လို႔ တပ္ခြဲမွဴးက ေျပာတယ္။

ေနာက္သုံးလေလာက္ၾကာေတာ့ ခလရ (၇၀) လာခ်ိန္းတာေၾကာင့္ ေနာက္တန္းကို ျပန္ရေပမယ့္ ကုသိုလ္ကံက မေကာင္းဘူး။ တပ္ရင္းမွာ (၅) ရက္သာ အနားရၿပီး လႊတ္ေတာ္ လုံၿခံဳေရးဆိုၿပီး ရန္ကုန္ကို ျပန္ထြက္ရျပန္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရဲေဘာ္သိန္းႏုိင္နဲ႔ သန္းသန္းေဆြ တို႔အျပင္ လူ႔ေလာကထဲကို မေရာက္ေသးတဲ့ သန္းသန္းေဆြလြယ္ထားတဲ့ ဗိုက္ထဲက ကေလးရဲ႕ ဘ၀၊ အဲဒီဘ၀သုံးခုဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားဆိုတဲ့ ကၽြဲႏွစ္ေကာင္ ခတ္တဲ့ၾကား မွာ ေျမဇာပင္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ....

၁၉၈၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၈)ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ သမၼတႀကီး ခ်န္ဒူး၀န္နဲ႔ ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ အလည္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ေအာက္တိုဘာလ (၉)ရက္ေန႔မွာ ဧည့္သည္ေတာ္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတႀကီးနဲ႔ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ဟာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ဂါရ၀ျပဳ ပန္းေခြခ်ဖို႔ အာဇာနည္ကုန္းကို သြားတယ္။ အဲဒီမွာ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတႀကီးကို လုပ္ႀကံဖို႔ ေျမာက္ကိုရီး ယားအစုိးရက လႊတ္လိုက္တဲ့ ကြန္မာန္ဒို (၃)ဦးက ဗုံးခြဲတုိက္ခိုက္တာေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတႀကီး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီး (၄)ဦး၊ အဖြဲ႔၀င္ (၁၃)ဦး၊ ျမန္မာ (၄)ဦး ေသဆုံး သြားခဲ့တယ္။

ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔မွာ အၾကမ္းဖက္ေဖါက္ခြဲေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ ဇင္မိုကို ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းထဲမွာ ဖမ္းဆီးရခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး အေရးေပၚ ဌာန ခြဲစိတ္ခန္း အနီးကပ္အထူးလုံၿခံဳေရး တာဝန္ယူခဲ့ရၿပီး ေအာက္တိုဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔ မနက္ (၁၀) နာရီေလာက္မွာ အဲဒီ ေျမာက္ကိုရီးယားေဖါက္ခြဲေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးဇင္မို ကို အမွတ္(၂) တပ္မေတာ္စစ္ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေပးၿပီး ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံအတြင္းရွိ အမွတ္(၁) စစ္ဗ်ဴဟာ႐ုံးကိုေရာက္ေတာ့ ရန္သူ႔သတင္းေၾကးနန္း၀င္ေနတယ္။ ရဲေဘာ္ေတြ တန္းစီထားပါ ဆုိတဲ့ အမိန္႔က ဆီးႀကိဳေစာင့္ေနတယ္။ ခဏၾကာေတာ့ အေသခံကြန္မန္ဒုိ (၁၀)ေယာက္ ေရြး၊ ကားေပၚတက္ခုိင္းၿပီး ဒလၾကမ္းေမာင္းထြက္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ မဂၤလာဒုံ (၅၀၂) ေလတပ္ ေလယာဥ္ကြင္းကိုေရာက္ေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္း ဒုတိယစစ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ဳိးညြန္႔ (န၀တ လက္ထက္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ဳိးညြန္႔၊ သာသနာေရး၀န္ႀကီး)၊ အမွတ္ (၁) စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ညီစိန္၊ ခလရ (၉၀) တပ္ရင္းမွဴး ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး အုန္းျမင့္၊ ခလရ (၉၀) ေထာက္ လွမ္းေရးအရာရွိ ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္စိုးနဲ႔ ေတြ႔တယ္။ ဒုတိုင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ဳိးညြန္႔က “ရဲေဘာ္တို႔ အခု ရန္သူကို သြားရွာရမယ္။ ရွာတဲ့အခါမွာ ဆူးေတြ႔လဲနင္း၊ က်ားေတြ႔လဲတိုး၊ ေျမႀကီး တစ္လက္မ မက်န္ ေတာနင္းရွာေဖြပါ။ ေတြ႔ခဲ့ရင္ အရွင္ရေအာင္ဖမ္းပါ။ တို႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဂုဏ္ သိကၡာ ျပန္ဆည္ဖို႔ တုိ႔ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ အသက္ေတြ စေတးရင္လဲ စေတးရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ရန္သူဒဏ္ရာရတာ မလိုခ်င္ဘူး” အမိန္႔ေပးၿပီး ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ အမည္၊ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္၊ ေသြးအုပ္စု၊ တုိက္ပြဲမွာ က်ဆုံးခဲ့ရင္ - အေမြစားေမြခံ ဘယ္သူ႔ကိုေပးမယ္၊ ပထမဦးစားေပး ဒုတိယဦးစားေပး စတာေတြ မွတ္တမ္းမွာျဖည့္ကာ ရဟတ္ယာဥ္ေပၚတက္ၿပီး ထြက္တယ္။ ေရႊတိဂုံဘုရားႀကီးကို သုံးပတ္ပ်ံသန္းေပးၿပီး ဘုရားကို ၀တ္ျပဳေစတယ္။ ၿပီးမွ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ သခြတ္ပင္ေက်းရြာနဲ႔ အနီးဆုံး တာ႐ုိးႀကီးေပၚဆင္းဖို႔ ရဟတ္ယာဥ္ကို ႏွိမ့္လိုက္ တာနဲ႔ စပါးပင္ေတြအကုန္လဲတာေၾကာင့္ ေလထဲမွာဘဲရပ္ေပးၿပီး ရဲေဘာ္ေတြကို ခုန္ဆင္းေစ ခဲ့တယ္။

ရဲေဘာ္ (၁၀) ေယာက္ ေျမႀကီးေပၚေရာက္တာနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ထုံးစံအတုိင္း သခြတ္ပင္ရြာ ထဲကို ရွင္းလင္း၀င္ေရာက္ေတာ့ ရန္သူက မရွိေတာ့ဘူး။ ရြာအျပင္ လယ္ကြင္းေတြဖက္ ထြက္ သြားေၾကာင္း သတင္းအရ ရြာအျပင္ကိုထြက္၊ လယ္ကြင္းေတြထဲမွာ ရင္ေဘာင္တန္း ျဖန္႔ၿပီး ရွာတယ္။ မိုးသာခ်ဳပ္သြားတယ္။ ရန္သူ႔အရိပ္အေယာင္ကို မေတြ႔ရေသးဘူး။ ဒါနဲ႔ လယ္ကြင္း စပ္မွာ ရြာကေပးတဲ့ ထမင္းထုပ္ကို စားၿပီး ငုတ္တုတ္မိုးလင္းခဲ့ရတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔ မနက္အလင္းေရာင္ရတာနဲ႔ လယ္ကြင္းထဲ ထပ္ၿပီး ရွာတယ္၊ မေတြ႔ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကမ္းစပ္က ခရားေတာကို ေတာနင္းၿပီးရွာတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ေရဆင္းေျမာင္းထဲမွာ ေဗဒါေတြနဲ႔ဖုံးအုပ္၊ မ်က္ကြယ္ယူထုိင္ေနတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယား အၾကမ္း ဖက္ ေဖါက္ခြဲေရးသမား ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူ ကင္မင္ခ်ဴးကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။

ဒီေတာ့ ဒုတိုင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ဳိးညြန္႔ရဲ႕ အမိန္႔အတိုင္း ရင္ေဘာင္တန္းျဖန္႔ထားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ ဘယ္အစြန္က သုံးေယာက္ကို အသင့္ျပင္ဖို႔ တပ္စိတ္မွဴးက အမိန္႔ေပးတယ္။ ဘယ္အစြန္မွာရွိေနတဲ့ ရဲေဘာ္သန္းေထြး၊ ရဲေဘာ္သိန္းႏုိင္၊ ရဲေဘာ္ညြန္႔ဟန္တို႔ လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားတဲ့ ေသနတ္ေတြကို ေျမႀကီးေပၚခ်လိုက္ၿပီး ေရွ႕တစ္လွမ္းစီ တိုးရပ္လိုက္တာကို ျမင္ေနရတယ္။ အဲဒီေနာက္ တပ္စိတ္မွဴးရဲ႕ လက္ခုပ္တီးၿပီး “စ”လို႔ အမိန္႔ေပးသံ၊ ရဲေဘာ္ သုံးေယာက္ရဲ႕ “က်ား” ဆိုတဲ့ ေအာ္ဟစ္မာန္သြင္းသံ၊ “ဂ်ိန္း”ကနဲ ေပါက္ကြဲသံ ဆက္တိုက္ ထြက္ ေပၚလာခဲ့ၿပီး ျမင္ကြင္းတစ္ခုလုံး မီးခိုးမ်ား ဖုံးအုပ္သြားခဲ့တယ္။

မီးခိုးမ်ားလြင့္ပါးသြားခ်ိန္ ျမင္ကြင္းကို ေသခ်ာၾကည့္လိုက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရဲေဘာ္ သုံးေယာက္ ရန္သူနဲ႔မလွမ္းမကမ္းမွာ လဲၿပိဳေနၾကတာကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ တပ္စိတ္ မွဴးက “ေနာက္သုံးေယာက္ အသင့္ျပင္”လို႔ အမိန္႔ေပးသံအဆုံးမွာ ရဲေဘာ္သုံးေယာက္ ေသနတ္ မ်ားကို ေဘးခ်ကာ ေရွ႕တစ္လွမ္းစီ တိုးရပ္လိုက္ၾကတာကို ျမင္ေနရတယ္။

ထို႔ေနာက္ တပ္စိတ္မွဴးရဲ႕အမိန္႔ေပးသံ ထြက္ေပၚလာၿပီး ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ က်ားထုိးခုန္ အုပ္ ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ရန္သူကို အရွင္ရေအာင္ ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒဏ္ရာရသူ ရဲေဘာ္သုံးဦးကို ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔တင္ၿပီး ေျမျပင္မွ စတက္လုိက္သည္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ ညြန္႔ဟန္ က်ဆုံးသြားသည္။ ေနာက္ လမ္းခုလတ္မွာပင္ ရဲေဘာ္သိန္းႏုိင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး မဂၤလာဒုံေလယာဥ္ကြင္းသို႔ အဆင္းမွာ ရဲေဘာ္သန္းေထြး က်ဆုံးသြားခဲ့တယ္။

က်ဆုံးသြားတဲ့ ရဲေဘာ္သုံးဦးကို သူရတံဆိပ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရဲေဘာ္သိန္းႏုိင္မွာ လက္ထပ္ခြင့္ျပန္မက်ခင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ သန္းသန္းေဆြမွာ ခံစားခြင့္လဲမရဘဲ ခ်စ္သူႏွင့္ ေသကြဲ ကြဲခဲ့ရျခင္း၊ တရား၀င္ လက္ထပ္ျခင္း မျပဳလိုက္ရေသာ္လည္း ကိုယ္၀န္ႀကီး လြယ္ထားရ၍ ပတ္၀န္း က်င္၏ တီးတိုးေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ အရွက္ရေစခဲ့ျခင္း၊ စိတ္ဆင္းရဲ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲ၊ အစားဆင္းရဲျခင္းတို႔ စုေပါင္းကာ ေနာက္ဆုံး၌ ႏွလုံးေရာဂါရရွိၿပီး ကေလးေမြးၿပီး ခ်ိန္တြင္ ဆုံးပါးသြားခဲ့ရရွာတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ဘဲ သားကို ဦးကဘဲေခၚေမြးခဲ့တယ္လို႔ ေျပာျပအၿပီး ကေလးကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ မ်က္ရည္ေတြစီးက်ေနေသာ္လည္း မ်က္ေတာင္မခတ္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္က သူ႔ပုခုံးႏွစ္ဖက္ကို ကိုင္ၿပီး သားသားလို႔ေခၚေပမယ့္ အသံလည္းထြက္မလားဘူး။ ဒါနဲ႔ က်ေနာ္လည္း သူ႔ကိုထမ္းၿပီး နီးစပ္ရာ ေဆးခန္းေျပးျပတယ္။ ဆရာ၀န္က ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး အေရးေပၚဌာနကို သြားဖို႔ ေျပာတယ္။ ေနာက္ဆုံး အေရးေပၚကိုေရာက္ၿပီး ႏွစ္နာရီ ေလာက္အၾကာမွာ ဆရာ၀န္ႀကီးက “ဒီကေလးမွာ ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါရွိတယ္။ အခုအဲဒီႏွလုံးေရာဂါနဲ႔ဘဲ ဆုံးသြားၿပီ” တဲ့။ က်ေနာ့္ ရင္ထဲ ဗေလာင္ဆူသြားတယ္။ ေဆး႐ုံမွာလုပ္စရာရွိတာေတြ လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ၿပီးေတာ့ အိမ္ကုိ ဘယ္လုိျပန္ေရာက္သည္ကုိပင္ က်ေနာ္မသိ။ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ အရမ္းကိုမြန္းက်ပ္ေနတယ္။

‘ေပ်ာက္ေသာသူ ရွာရင္ေတြ႔၊ ေသေသာသူ ၾကာရင္ေမ့’ တဲ့၊ ေရွးကဆိုခဲ့တဲ့စကား။ ၾကာရင္ဆုိတဲ့အခ်ိန္ကာလ ဘယ္ေလာက္ၾကာရင္ ေမ့မွာလဲ။

ဒီေန႔မနက္ ဘီဘီစီအသံလႊင့္ဌာနက သတင္းေၾကျငာတဲ့အထဲမွာ “ေျမာက္ကိုရီးယား အစုိးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ ေနာက္တေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္ဆက္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးရန္”တဲ့။

ၾကားလိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းႏွင့္ ေဒါသထြက္ျခင္း တၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တယ္။

ဒီေျမာက္ကိုရီးယားအၾကမ္းဖက္သမားေတြ ကိုယ့္ေျမေပၚ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္၊ ကုိယ့္ဧည့္သည္ကို ေစာ္ကား၊ ဒါကို တာ၀န္သိသိနဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ကိုယ့္အသက္နဲ႔ လဲေပးသြားတဲ့ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားသူ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ သစၥာတရားကိုမ ွမေထာက္၊ လုပ္ရက္ပါေပ့ကြာ။

မနက္မုိးလင္းရင္ တစ္ႀကိမ္၊ ညမိုးခ်ဳပ္ရင္တစ္ႀကိမ္ ဆုိေနၾကတဲ့ သစၥာအဓိ႒ာန္ (၄)ခ်က္ဆိုတာ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ဆို ေနၾကတာလဲ။

(၁) ငါတို႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ သစၥာကို ေစာင့္သိ႐ုိေသပါမည္။

(၂) ငါတို႔သည္ က်ဆုံးေလၿပီးေသာ ရဲေဘာ္အေပါင္းတို႔၏ သစၥာကို ေစာင့္သိ႐ုိေသပါမည္။

(၃) ငါ့အား အထက္မွေပးအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ပါမည္။

(၄) ငါ့ႏုိင္ငံေတာ္၊ ငါ့ႏုိင္ငံသား၊ ငါ့တပ္မေတာ္အတြက္ ငါ၏အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အဓိ႒ာန္ ျပဳပါ၏။ - တဲ့။

ဒီသစၥာအဓိ႒ာန္ (၄)ခ်က္အတိုင္း က်ေနာ့္ရဲေဘာ္ သန္းေထြး၊ ရဲေဘာ္ညြန္႔ဟန္၊ ရဲေဘာ္ သိန္းႏုိင္တို႔သည္ သူတို႔ရဲ႕အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ စြန္႔လႊတ္ေပးသြားခဲ့တယ္။ သူတို႔ကို မီွခိုေနၾက ရတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြဆိုရင္လဲ စစ္သားတစ္ေယာက္ တုိက္ပြဲက်သြားၿပီးေနာက္ပိုင္း (၃)လ သာ ေနအိမ္လုိင္းခန္း၌ ေနထုိင္ခြင့္ရွိၿပီး (၃)လျပည့္ၿပီးတာနဲ႔ ဆင္းေပးဖယ္ေပးၾကရတယ္။ မျဖစ္ စေလာက္ ေထာက္ပံ့ေငြးေလးနဲ႔ ေနစရာကမရွိ၊ ၾကာေတာ့ လမ္းေဘးေရာက္၊ သားသမီး ေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ဘာမွမေရရာေတာ့ သူတို႔အတြက္ အနာဂတ္ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ေမးယူရမယ့္ဘ၀။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ သားသမီးေတြ ထမင္းေလးနပ္မွန္ေစဖို႔ မ်က္စိကို စုံမွိတ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကို စေတးလုိက္ရတဲ့ စာရင္းေတြသာ တေန႔တျခား တိုးတိုးလာခဲ့တယ္။ တရား၀င္ဖခင္မရွိတဲ့ ကေလးေတြ မ်ားမ်ားလာေနတယ္။

ဒီအေၾကာင္းေတြကို က်ေနာ္စဥ္းစားတိုင္း ထြက္လာတဲ့အေျဖကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေအာက္ေျခကစစ္သားေတြဟာ သစၥာအဓိ႒ာန္ (၄)ခ်က္ကို ေန႔စဥ္ဆုိေနၾကရတယ္၊ ေစာင့္သိ ႐ုိေသ လိုက္နာေနၾကတယ္။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက သစၥာအဓိ႒ာန္ (၄)နဲ႔ ကင္းကြာေနၾကတယ္။

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားဟာ က်ဆုံးေလၿပီးေသာရဲေဘာ္တို႔၏ သစၥာကို ေစာင့္သိ႐ုိေသ မယ္ဆိုရင္ ဒီေျမာက္ကိုရီးယား အၾကမ္းဖက္အစုိးရကို သံတမန္အဆက္အသြယ္ မလုပ္သင့္ပါ။

က်ဆုံးေလၿပီးေသာ ရဲေဘာ္တို႔၏ သစၥာကိုမေစာင့္သိဘဲ ကိုယ့္အာဏာတည္ၿမဲေရးကိုသာ ၾကည့္မယ္ဆိုခဲ့ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေအာက္ေျခစစ္သားေတြအေနနဲ႔ စဥ္းစားသင့္တာေတြ စဥ္းစားၿပီး လုပ္သင့္တာေတြကို လုပ္ၾကဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီလို႔ ... ။

ရဲေဘာ္တာေတ ..။

Monday, July 18, 2011

အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္


ဒီပိုစ့္ကို အရမ္းသေဘာက်လို႔ ကိုcomrade ရဲ့ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံၿပီး တင္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ...။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ က်ဆံုးခဲ႔တာ ၆၄ ႏွစ္ရွိခဲ႔ၿပီ။ ခုခ်ိန္ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ႔တဲ့ အေနအထားနဲ႔ အလွမ္းကြာဆဲပဲ။ တပ္မေတာ္ဟာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ႔တဲ့ တပ္မေတာ္မ်ိဳး ျဖစ္ဖို႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနဆဲပါ။ ဒီ(၆၄)ႏွစ္ အတြင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ႔တာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ လုပ္ႏိုင္ခဲ႔သလည္းဆိုတာ ျပန္သံုးသပ္မိတယ္။ လြဲမွားခဲ႔တာေတြ ဆံုးရွံဳးခဲ႔တာေတြ အတြက္ ဝမ္းနည္းေနလို႔ မၿပီးေသးပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး ကိုယ္စီ ကိုယ္စီ အားစိုက္ထုတ္ ႀကိဳးပမ္းဖို႔ အမ်ားႀကီး လိုေနေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စကားကို နားမေထာင္ၾကလို႔ ခုခ်ိန္ထိ ျမန္မာခ်င္း ခ်ၾကတုန္း၊ သတ္ၾကတုန္း၊ တလြဲဆံပင္ေကာင္း ၾကတုန္း ရွိေသးေပမယ့္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းေတြ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္လာၾကတာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမွတ္တရေတြ ေရးဖြဲ႕ၾကတာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို မေမ႔ေၾကာင္း ပံုေတြ စာေတြနဲ႔ ေဖၚက်ဴးၾကတာ အဆိုးထဲက အေကာင္းပါပဲ။ အနည္းဆံုးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ရိုးေျဖာင့္တဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ဆံုးမ စကားေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေမ႔ၾကေသးတဲ့ သေဘာေပါ႔။ လိုက္နာႏိုင္ၾကရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ညီညြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ လမ္းကို ႏိုင္ငံသားအားလံုး အတူလွမ္းႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံအပိုင္းနဲ႔ ပက္သက္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၿပီး သံုးသပ္သူေတြ အမ်ားအျပားရွိၿပီးသားမို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပက္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ၪာဏ္မွီသေလာက္ သံုးသပ္တင္ျပ ပါရေစ။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ရရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ႔တဲ့ တပ္မေတာ္ကို မွီဖို႔ အမ်ားႀကီး လိုပါေသးတယ္။ ေလတပ္ အေနနဲ႔တင္ ေရွ႕တန္းတိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္ အစင္း(၅၀၀) အနည္းဆံုး ထားရွိႏိုင္ဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ရည္မွန္းခဲ႔တာပါ။ အရန္နဲ႔ ေထာက္ပ႔ံေရး ေလယာဥ္ အနည္းဆံုး အစင္း(၅၀၀)၊ ၾကည္းတပ္ အင္အား ၁ သန္း (၁ ၀၀၀ ၀၀၀) ထားရွိဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ႔တယ္။ တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္ အစင္း(၅၀၀) ဆိုတာ အခုေခတ္ ေလယာဥ္ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာတဲ့ အတြက္ အဲဒီ႔ အေရ အတြက္ေလာက္ မလိုဘူးလို႔ ဆိုေကာင္း ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ အိမ္နီးခ်င္း အိႏိၵယေလတပ္ရဲ႕ ေလယာဥ္ အစင္း (၁၆၀၀) ေက်ာ္၊ တရုတ္ေလတပ္ရဲ႕ ေလယာဥ္အစင္း (၂၅၀၀) ေက်ာ္နဲ႔ ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ၾကည္းတပ္အင္အား ၁ သန္း ထားႏိုင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခဲ႔တဲ့ အျပင္၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း စစ္ပညာတတ္ေစဖို႔၊ အေရးႀကံဳရင္ အသင့္ ဖြဲ႕စည္း တိုက္ႏိုင္ ခုိက္ႏိုင္တဲ့ အရန္အင္အား သန္းခ်ီၿပီး ျပည္သူထဲမွာ ရွိႏိုင္ဖို႔ အထိ ရည္ရြယ္ခဲ႔ပါတယ္။ military doctrine နဲ႔ ပက္သက္ရင္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္ခဲ႔တာ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာ (People's strategy) ပါပဲ။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ ထူေထာင္မယ့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႀကီးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကိဳျမင္ခဲ႔ေလ သလား မသိပါ၊ အနာဂါတ္မွာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံေတြ အားလံုး စုေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစ္ခု ထူေထာင္ရမယ္ ဆိုတာ ႀကိဳတင္ မိန္႔ၾကားခဲ႔ဖူးပါတယ္။ ပထဝီႏိုင္ငံေရး အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသနဲ႔ ပိုၿပီး နီးကပ္တဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ရမယ္ ဆိုတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကိဳျမင္ႏိုင္ခဲ႔တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထဝီ အေနအထားအရ အင္အားေတာင့္တင္း ခိုင္မာတဲ့ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္မရွိလို႔ မရပါ။ တပ္မေတာ္ အင္အားရွိဖို႔ အတြက္က တိုင္းျပည္ အင္အားရွိဖုိ႔ အဓိက အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္သူ႕ၾသဇာမွ မခံရတဲ့ သိကၡာရွိတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ ႏိုင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ရပ္တည္ခ်င္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းေရး စည္းလံုးညီညြတ္မွ ရမယ္၊ ကာကြယ္ေရး စြမ္းအား ေတာင့္တင္းေနမွ ရမယ္။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း မတည့္လို႔ သူမ်ားကို မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးဟာ အသည္းနာဖို႔ ေကာင္းလွတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအက်ိဳးထက္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ အဓိက အေျခခံ စဥ္းစားတတ္ၾကရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီထက္ပိုၿပီး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနေၾကာင္း ျမင္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ေဘးက ႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ခုက အင္အားေတြ (ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ပြားေရး၊ စစ္ေရး) ႀကီးထြားလာလိုက္တာ၊ အေနာက္ကမၻာမွာေတာင္ အိႏိၵယနဲ႔ တရုတ္တို႔ အတက္ ဆိုတာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြး ေနၾကရပီ။ အဲ႔ဒီ႔ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ရန္ျဖစ္လို႔ ေကာင္းတုန္း။ ေလွတစ္စီးတည္း စီးရင္း သူေလွာ္မယ္၊ ငါေလွွာ္မယ္၊ ဟိုလို ေလွာ္မယ္၊ ဒီလို ေလွာ္မယ္နဲ႔ ရန္ျဖစ္ေနၾကပံုနဲ႔ေတာ့ ေရွ႕က ေရာက္ႏွင့္ၾကတဲ့ ေလွေတြကို မွီဖို႔ ေဝးစြ ေလွစီးရင္း ရန္ျဖစ္လို႔ အားလံုးေရနစ္ၾကရမယ့္ အေရးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္မွီျပင္ၾကမွ ျဖစ္မယ္။ ႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားေရာက္ေနတာ အဆိုးခ်ည္းပဲေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္တတ္မယ္၊ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္အတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ သူမ်ားကို အမွီအခို ကင္းကင္းနဲ႔ ကိုယ့္ခြန္ကိုယ့္အားကုိ အားကိုးၿပီး ရပ္တည္ႏိုင္ဖုိ႔ အရင္ဆံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးၾကဖို႔ လိုေနပါၿပီ၊ ၿပီးရင္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာသလို ၿပဲေနေအာင္ လုပ္ၾကရမွ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

တပ္မေတာ္ကိစၥ သံုးသပ္ရင္းကေန ညီညြတ္ေရး အထိ ေတြးမိသြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ ျပန္ေကာက္ရရင္ တပ္မေတာ္ဟာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရင္ တိုးတက္မႈေတြ အမ်ားႀကီး လိုေနပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ပက္သက္ရင္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ တပ္မေတာ္မ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေရာက္ရွိေသးပါဘူး။ အမ်ိဳးသားေရး လိုအပ္ခ်က္အရ လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းနဲ႔ အတူ ေမြးဖြားလာတဲ့ တပ္မေတာ္ဟာ မြန္ျမတ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ အစဥ္အလာေကာင္းေတြကို ခံယူခဲ႔ၿပီးသားပါ။ ဒါေပမယ့္ လြတ္လပ္ၿပီးစ ျပည္တြင္းစစ္ ဝကၤပါ အတြင္းက်ေရာက္ခဲ႔ရတာ၊ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပိုင္းမွာ ကာလရွည္ ပံုသဏၭာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပါဝင္ခဲ႔ရတာဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ကို ရိုက္ခတ္မႈမ်ိဳးစံုရွိခဲ႔ၿပီး အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ဆိုးခံခဲ႔ရ ပါတယ္။ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးမွာ အဖုအထစ္ ေတြလည္း ျဖစ္ေစခဲ႔တယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူလတာဝန္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကို ယေန႔မွာ ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ေနရၿပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံက စလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းကေန စၿပီး ကိုယ္စီကိုယ္စီ၊ ထိုမွ တဆင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ၾကပါစို႔၊ မြန္ျမတ္တဲ့ အစဥ္လာေကာင္းေတြကို ထိန္းသိမ္း ၾကပါစို႔ဗ်ာ။

က်ဆံုးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို အေလးျပဳပါသည္။

regards,

Comrade

Tuesday, July 12, 2011

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ တိုက္ပြဲမ်ား ၂၀၀၁ (အခ်က္အလက္ၾကမ္း အခ်ိဳ႕)


ျမန္မာ-ယိုးဒယားနယ္စပ္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စခန္း

၂၀၀၁ တိုက္ပြဲစဥ္ေတြ အေၾကာင္းကို ကိုMM က ေရးေပးဖို႔ ေျပာလာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေရးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္သိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက တပို္င္းတဆေတြ ျဖစ္ေနတယ္၊ ျဖစ္စဥ္ကို အစဥ္လိုက္ ဘာၿပီး ဘာဆက္ျဖစ္ခဲ႔တယ္ ဆိုတာ မသိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ အေနနဲ႔ ေရးၾကည့္ေပမယ့္ ေရးလို႔ မရခဲ႔ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ သိတဲ့ လူေတြ မေရးခင္ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ ပက္သက္လို႔ နည္းနည္းပါးပါး သိခ်င္တဲ့ သူေတြ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ အခ်က္ အလက္ ကေလးေတြ မွ်ေဝပါ႔မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းစဥ္ကို နည္းနည္းျပင္ၿပီး .... အခ်က္ အလက္ၾကမ္း အခ်ိဳ႕ .... လို႔ပဲ အမည္ေပးလိုက္ပါတယ္။

၂၀၀၁ နယ္စပ္တိုက္ပြဲေတြ စတင္လာတာကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ လထဲမွာပါ။ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕အနီးက အို-၇ ေတာင္ကုန္းစခန္းကို ထိုင္းဘက္က သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္တယ္လို႔ ေျပာဆိုတာကေန စတင္လာတာပါ။ အဲဒီ႔ အခ်ိန္မွာ နယ္စပ္ တေလွ်ာက္မွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ SSA တို႔ကလည္း တိုက္ပြဲေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ အဲဒီ႔ အခ်ိန္ကာလမွာပဲ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦးနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူရသီဟသူရစစ္ေမာင္တို
႔ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီး အခ်ိဳ႕ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်ၿပီး ကြယ္လြန္ခဲ႔ပါတယ္။ တိုက္ဆိုင္တယ္ပဲ ေျပာရမလား၊ အဲဒီ႔ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံက စစ္ေရးအရ ပိုမို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သလားေတာ့ မသိပါ၊ နယ္စပ္တိုက္ပြဲေတြ ပိုၿပီး အရွိန္တက္ခဲ႔ပါတယ္။

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ ေရွ႕တန္း က်ထိနစခန္း၊ ပါခ်ီးစခန္း နဲ႔ အို-၇ ေတာင္ကုန္းေတြကို SSA တပ္ေတြက ရုတ္တရက္ ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ႔တာပါ။ အဲဒီ႔ စခန္းေတြဟာ နယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚမွာ ရွိၿပီး အဲဒီ႔ စခန္းေတြနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထိုင္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းမွာ ထိုင္းစစ္စခန္းေတြ ရွိပါတယ္။ ထိုင္းစစ္စခန္းဘက္ကေန SSA အင္အား ၂၀၀ ကေန ၂၆၀ ေလာက္ဟာ လက္နက္ႀကီး ပစ္အားသံုးၿပီး အင္အား အလံုးအရင္းနဲ႔ ညတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲၿပီး ဝင္ေရာက္စီးနင္းတာပါ။ ထုိင္းစစ္စခန္းကလည္း ညတိုက္ပဲြသံုး ဆလိုက္ မီးေမာင္းႀကီးေတြနဲ႔ ထိုးျပေပးခဲ႔တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ လက္နက္ႀကီးနဲ႔လည္း ပစ္ကူ ေပးခဲ႔တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ တပ္မေတာ္စခန္းေတြမွာက အို-၇ မွာ တပ္စုအင္အားေလာက္ပဲ စခန္းထိုင္ထားပါတယ္။ ပါခ်ီးစခန္းမွာ တပ္ခြဲ အင္အားေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ အင္အား ကြာျခားေပမယ့္၊ ရန္သူ႕တိုက္စစ္အင္အားထက္ အလြန္နည္းေပမယ့္ အဓိက အဆံုးအျဖတ္ ေပးခဲ႔တာကေတာ့ အငိုက္ရရွိမႈပါ။ SSAဟာ လူအငိုက္ေကာ အခ်ိန္ အငိုက္ပါရရွိၿပီး၊ ဒီတိုက္ပြဲေတြ အတြက္လည္း ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ထားပံု ေပၚပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘက္ျခမ္းကေန ဝင္တိုက္ရတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ မထင္မွတ္တဲ့ ေနရာကေန တိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထဝီ အငိုက္ပါရတယ္လို႔လည္း ဆိုႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာ နယ္စပ္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာေနခ်ိန္ျဖစ္လို႔ စခန္းရဲ႕ ထိုင္းဘက္ျခမ္း မ်က္ႏွာစာမွာလည္း ခံစစ္ျပင္ထားမွာ မလြဲပါဘူး။ လက္နက္ပစ္အားခ်င္းလည္း ယွဥ္မရခဲ႔ဘဲ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္ေအာင္ေတာင္ ေတာင့္ခံထားႏိုင္ျခင္း မရွိပါ၊ ပါခ်ီးစခန္းတစ္ခုတည္းမွာတင္ စစ္သည္ ၇ ဦး အထိ က်ဆံုးၿပီး စခန္းကို စြန္႕ခြာခဲ႔ရတယ္။ အို-၇ ေတာင္ကုန္းကိုလည္း အလားတူ ထိခိုက္ က်ဆံုးမႈေတြနဲ႔ စြန္႕ခြာရပါတယ္။ အို-၇ ေတာင္ကုန္းစခန္းဟာ တာခ်ီလိတ္-မယ္ဆိုင္ ေဒသကို ေကာင္းစြာလႊမ္းမိုးထားႏိုင္တဲ့ အေနထားရွိၿပီး ပါခ်ီး စခန္းဟာလည္း ပံုပါက်င္ ေဒသကို လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ တာခ်ီလိတ္ အေနာက္ျခမ္း ေဒသမွာ ရွိတဲ့ လြယ္ေတာ္ခန္း၊ လြယ္မဆုတ္၊ လြယ္ခန္းရွိဳးစခန္းေတြ အတိုက္ခံရၿပီး က်ဆံုးကုန္ပါတယ္။ ပံုပါက်င္-ပါခ်ီး-ေအာင္းေလာင္း ေဒသမ်ာလည္း တိုက္ပြဲေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားၿပီး စခန္း အေတာ္မ်ားမ်ား ဆံုးရွံဳးလိုက္ရပါတယ္။ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ဂိတ္ အနီးမွာရွိတဲ့ ဘီပီ-၁ စခန္းကေတာ့ စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆင္ႏႊဲခံရေပမယ့္ စခန္း က်ဆံုးမသြားေအာင္ ခုခံႏိုင္ခဲ႔တယ္။

တိုက္ပြဲေတြ အၿပီးမွာ SSA က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စခန္းေတြေပၚကေန သိမ္းဆည္း ရမိတဲ့ လက္နက္ေတြ ပစၥည္းေတြကို ထုိင္းႏိုင္ငံက မီဒီယာေတြကို ေခၚယူျပသခဲ႔ၿပီး ဘိန္းျဖဳထုပ္ေတြ ဘိန္းမဲေတြ ပါ ေတြခဲ႔တယ္၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ဟာ နယ္စပ္မွာ ဘိန္းေမွာင္ခိုကူးေနတယ္ ဒါေၾကာင့္ ဒီစခန္းေတြကို တိုက္ခိုက္သိမ္းယူရတာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ရွင္းလင္းခဲ႔တယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာေတြကလည္း SSA တပ္ဖြဲ႔ကသာ ဘိန္းေမွာင္ခိုကူးေနတဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္တယ္ ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံက တိုက္ပြဲမွာ SSA ကို ကူညီခဲ႔တယ္ လို႔ တုန္႔ျပန္ခဲ႔တယ္။ ထိုင္းစစ္တပ္ကေတာ့ SSA ကို လက္နက္ႀကီးပစ္ကူ ေပးခဲ႔တာ မဟုတ္ဘူး၊ ျမန္မာစစ္တပ္က ပစ္တဲ့ က်ည္ေတြ သူတို႔ စခန္းေပၚက်တဲ့ အတြက္ တုန္႕ျပန္ပစ္ခတ္ခဲ႔တာ ျဖစ္တယ္လို႔ မီဒီယာေတြမွာ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီ႔ေနာက္ မီဒီယာေတြကေန အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲေရးသားတာေတြ၊ သံအမတ္ႀကီးေတြကို ေခၚယူ သတိေပးတာေတြ မီဒီယာေတြကေန ထိုင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြက ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာတယ္။ အထင္ေပၚဆံုး ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးကေတာ့ ထိုင္းတပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆူရာယုဒ္ ခ်ဴလာေနာ့ နဲ႔ အမွတ္(၃)တပ္ေတာ္မွဴး ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဝမ္တနာခ်ိဳင္းတို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆူရာယုဒ္က အင္အားသံုး ေျဖရွင္းမယ္လို႔ ဆိုခဲ႔ၿပီး၊ ဝမ္တနာခ်ိဳင္းကေတာ့ မီဒီယာေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုတာေတြ လုပ္ခဲ႔တယ္။ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ဝပ္တနာခ်ဳိဳင္းဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲမွာ ပိုမို ေပၚလြင္လာၿပီး နာမည္ႀကီးလာတယ္။

ယိုးဒယား-ျမန္မာ နယ္စပ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ စခန္းမ်ား
(ဒီေနရာမွာ တစ္ခု ၾကားျဖတ္ေဆြးေႏြး လိုတာက ျမန္မာ မီဒီယာေတြက Thai 3rd Army ကို အမွတ္(၃)စစ္တိုင္းဆိုၿပီး ဘာသာျပန္ၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ တပ္ေတာ္ လို႔ ဘာသာျပန္တာ ပိုမွန္ပါမယ္၊ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ သူက သူအေျခစိုက္တဲ့ ေဒသတြင္းမွာ စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရး တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ အတြက္တင္ မဟုတ္ဘဲ 3rd Army တစ္ခုလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ေရႊ႕လ်ား စစ္ဆင္ႏိုင္တဲ့ offensive capability လည္းရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က စစ္တိုင္းေတြနဲ႔ ပံုသဏၭာန္ျခင္း မတူပါဘူး။ Phitsanulok မွာ တပ္ေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ အေျခစိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေနာက္ပိုင္းမွာ တပ္ေတြ ျဖန္႔က်က္ထားတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံမွာ တပ္ေတာ္ ေလးခုရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္နမိတ္ တေလွ်ာက္ကို ကြပ္ကဲရတဲ့ အမွတ္(၃)တပ္ေတာ္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ျခိမ္းေျခာက္မႈ မရွိေတာ့တဲ့ စစ္ေအးလြန္ကာလက စၿပီး လက္နက္အေကာင္းဆံုး တပ္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္ဆင္ေပးျခင္း ခံရတဲ့ ဦးစားေပး တပ္ေတာ္ျဖစ္လာတယ္။ စစ္ေအး ကာလတုန္းကေတာ့ လာအိုနဲ႔ ကေမၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻာဒီးယား နယ္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္စပ္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္ေတြကို ကြပ္ကဲရတဲ့ အမွတ္(၁)နဲ႔ အမွတ္(၂)တပ္ေတာ္ေတြကို ပိုဦးစားေပးခဲ႔ရပါတယ္။ အဲဒီ႔ အခ်ိန္က ျမန္မာနယ္စပ္မွာ ျမန္မာအစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ေတြကို ၾကားခံဇုန္အျဖစ္ ထားခဲ႔ပါတယ္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ထိုင္းတပ္တို႔ တိုက္ရို္က္ထိေတြ႕ခဲ႔ျခင္းလည္း မရွိပါဘူး။ စစ္ေအးလြန္ကာလေတြမွာ ကြန္ျမဴနစ္ျခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္လည္း မရွိေတာ့ဘူး၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္အထိ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္တဲ့ အခါ အမွတ္(၃)တပ္ေတာ္ဟာ ဦးစားေပး တပ္ေတာ္ ျဖစ္လာတယ္။ စစ္ေလ့က်င့္မႈ အမ်ားအျပားကိုလည္း အမွတ္(၃)တပ္ေတာ္ ဧရိယာထဲမွာ လုပ္လာေတြ႕ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာ- ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ Cobra Gold ကို တပ္ခရိုင္မွာ လုပ္ခဲ႔ၿပီး၊ ၂၀၀၁ Cobra Gold ကို ခ်င္းရိုင္ခရိုင္မွာ လုပ္ခဲ႔တာမ်ိဳးပါ။)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ဆံုးသြားတဲ့ စခန္းေတြကို ျပန္လည္ထိုးစစ္ဆင္ခဲ႔တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေဒသေတြနဲ႔ အလြန္နီးကပ္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘက္ျခမ္းမွာ ထိုင္းတပ္က စစ္အင္အား ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္သံုးၿပီး စစ္ေရး ေလ႔က်င့္တာကိုလည္း ျမန္မာဘက္က ကန္႔ကြက္ခဲ႔တယ္။ ထိုင္းဘက္က စစ္ေရး ေလ႔က်င့္မႈကို ဆက္လုပ္ခဲ႔ၿပီး ျမန္မာဘက္ကို လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္တာေတြ လုပ္လာပါတယ္။ ဒီိလိုနဲ႔ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ၾကားမွာ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အို-၇ ေတာင္ကုန္းကို ျပန္သိမ္းပိုက္တဲ့ အခါမွာ ယိုးဒယားတပ္ေတြနဲ႔ စတင္ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အို-၇ နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာရွိတဲ့ ယိုးဒယားဘက္ျခမ္းက ေတာင္ကုန္းက အို-၇ထက္ ပိုျမင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ကို စိုးမိုးေနတဲ့ အဓိက အခ်က္ျခာေတာင္ကုန္းမို႔ သူတို႔ပိုင္ပါတယ္ဆိုတဲ႔ ယိုးဒယားရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ဟာ မမွန္ပါဘူး။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ အို-၇ ကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ အို-၇ရဲ႕ တဖက္က ပိုျမင့္တဲ့ ေတာင္ကုန္းေပၚကေန ယိုးဒယားက လက္နက္ႀကီးနဲ႔ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ခဲ႔ပါတယ္။ F-16 တိုက္ေလယာဥ္ေတြ ျမန္မာ့ေလပိုင္နက္ထဲ ဝင္လာၿပီး ျခိမ္းေျခာက္ပ်ံသန္းတာေတြ လုပ္လာပါတယ္။ လြယ္လန္းေဒသမွာရွိတဲ့ မိုင္းယြန္းၿမိဳ႕မွာ UWSA အဖြဲ႕က မွဴးယစ္ေဆးဝါးေတြ ထုတ္လုပ္ေနတယ္လို႔ ယိုးဒယားက စြပ္စြဲၿပီး တိုက္ေလယဥ္ေပၚကေန ဗံုးက်ဲခ်ၿပီး တိုက္ခိုက္ခဲ႔တယ္။ F16 တစ္စီး ျမန္မာ့ ေျမေပၚမွာ ပ်ံသန္းေနခဲ႔တဲ႔ အခ်ိန္ဟာ ၄၅ မိနစ္ေတာင္ ၾကာခဲ႔တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ နယ္စပ္က စခန္းေတြ ေပၚတင္မကဘဲ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ေပၚကိုပါ ျဖတ္ပ်ံခဲ႔တယ္။
ယိုးဒယားမီဒီယာေတြမွာေတာ့ ျမန္မာတပ္ေတြဟာသူတို႔ပိုင္နက္ကို က်ဴးေက်ာ္လာလို႔ ေလယဥ္ေပၚကေန အသံဗံုးက်ဲခ်ၿပီး ေျခာက္လွန္႔ခဲ႔ရတာပါလို႔ ဆိုတယ္။ သူတို႔ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္တာကုိ မခံႏိုင္တဲ့ အတြက္ေရာ၊ ေလယာဥ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕တဲ့ အတြက္ေရာ ျမန္မာတပ္ေတြ မယ္ဆိုင္အနီးက ေတာင္ကုန္းေပၚက ျပန္ဆုတ္ေျပးသြားၾကလို႔ ေတာင္ကုန္းကို သူတို႔ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ (ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္ေတြ ထိေတြ႕တဲ့ နယ္စပ္တိုက္ပြဲမွာ ယိုးဒယားက သူတို႔ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါေပမယ့္ တိုက္ပြဲမွာ ေတာင္ကုန္းကို တကယ္ရလိုက္တာက ျမန္မာဘက္က ရတာပါ။ ဒီေန႔အထိလည္း ျမန္မာပိုင္ပါပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တုန္းက အို-၇ ေတာင္ကုန္းကို ေရာက္ခဲ႔တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေတာင္ကုန္းထိပ္အထိ ကားလမ္း ေပါက္ေနပါပီ။ ေနာက္ဆင္ေျခေလွ်ာခံစစ္ကိုလည္း အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ထားၿပီး လက္နက္ႀကီးေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒုတပ္ရင္းမွဴးဦးစီး စစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း စခန္းထိုင္တဲ့ စခန္းႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေနပါၿပီ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္က ယိုးဒယားေတာင္ကုန္းမွာလည္း ယိုးဒယားတပ္ေတြ အခိုင္အမာတပ္စြဲထားတာ လွမ္းျမင္ရပါတယ္။)

တိုက္ပြဲတြင္းမွာ ယိုးဒယားက တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္းကို လက္နက္ႀကီးနဲ႔ လွမ္းပစ္ခဲ႔တဲ့ အတြက္ အရပ္သား (၂)ဦးေသဆံုးခဲ႔ပါတယ္။ ျမန္မာဘက္ကလည္း မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ထဲကို လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ျပန္ပစ္ခဲ႔ၿပီး ထိုင္းျပည္သူ (၂)ဦး ေသဆံုးတယ္လို႔ မီဒီယာေတြမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တာခ်ီလိတ္ အေနာက္ျခမ္း ေဒသနဲ႔၊ ပံုပါက်င္-ပါခ်ီး ေဒသ ေတြမွာ တိုက္ပြဲေတြ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ခဲ႔ၿပီး လြယ္လန္း ေဒသမွာေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္/မျဖစ္ကို ကၽြန္ေတာ္ မသိပါ (သိတဲ့လူေတြ ေျပာျပေပးပါ)။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ က်ဆံုးသြားတဲ့ စခန္းေတြကို ဂၽြန္၊ ဂ်ဴလိုင္ လေတြထဲမွာမွ ျပန္သိမ္းႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ SSA တပ္ေတြလည္း ယိုးဒယားႏိုင္ငံထဲကို ဆုတ္ခြာသြားၾကတယ္။ အက်အဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ရင္းႏွီးၿပီးမွ စခန္းေတြကို ျပန္သိမ္းႏိုင္ခဲ႔တာပါ။ ပါခ်ီးေတာင္ ဆိုရင္ အေတာ္မတ္ေဆာက္တဲ့ အတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ တိုက္ခိုက္ခဲ႔ရတယ္ နယ္စပ္အနီးမွာ ရွိတဲ့ အတြက္ လက္နက္ႀကီး သံုးရတာလည္း အကန္႔အသတ္ အလြန္မ်ားပါတယ္၊ စခန္းေတြ က်သြားတုန္းက နာရီပိုင္းတြင္း က်ဆံုးသြားေပမယ့္ ျပန္သိမ္းယူတဲ့အခါ အသက္ေတြ အမ်ားႀကီးရင္းၿပီး လနဲ႔ခ်ီေအာင္ တိုက္ယူခဲ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္သူ႔ဘက္ကအငိုက္ရရွိခဲ႔မႈနဲ႔၊ မိမိက တိုက္စစ္ဆင္တဲ့ အခါမွာေတာ့ အငိုက္မရရွိတဲ့ အခါ ဘယ္ေလာက္ တန္ဖိုးႀကီးႀကီး ေပးဆပ္ခဲ႔ရတယ္ဆိုတာ သင္ခန္းစာပါ။ (အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ပါခ်ီးအပါအဝင္ ဒီစခန္းေတြ အားလံုးဟာ အျမင့္ဆံုး တပ္လွန္႔ထားတဲ့ မဆုတ္တမ္းခံစစ္ စခန္းေတြပါ။) လြယ္မဆုတ္စခန္းကို သိမ္းပိုက္မိတဲ့ အခါမွာ ယိုးဒယားတပ္သံုး ဆက္သြယ္ေရးစက္တစ္လံုးေတာင္ သိမ္းမိခဲ႔ပါေသးတယ္။ အို-၇ တိုက္ပြဲမွာလည္း ယိုးဒယားတပ္သံုး လက္နက္ငယ္ေတြနဲ႔ ယိုးဒယားတပ္မေတာ္ တံဆိပ္ပါတဲ့ ေရွ႕ထြက္မိုင္းေတြပါ သိမ္းမိခဲ႔ပါတယ္။

လြယ္လန္းေဒသ အေျခအေနကလည္း အခ်ိန္မေရြး ေပါက္ကြဲႏိုင္တဲ့ အင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ အေနအထားပါ။ လြယ္လန္းေဒသတြင္းမွာ ထိုင္းစစ္စခန္း (၃၅)ခု ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထိုင္းစစ္စခန္းေတြ အားလံုး ဆုတ္ခြာေပးဖုိ႔ တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကားမႈ လုပ္ခဲ႔ပါေသးတယ္။ ထိုင္းဘက္က ျပန္လည္ ကန္႔ကြက္ခဲ႔ၿပီး သူတို႔ပိုင္ နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဆုတ္မေပးႏုိင္ေၾကာင္း ဆိုတယ္။ ဒီျပႆနာဟာ ဒီေန႔ အထိ မၿပီးဆံုး ေသးပါဘူး။ ထိုင္းတပ္စခန္းေတြ(အခ်ိဳ႕စခန္းေတြမွာ သံခ်ပ္ကာ ယာဥ္မ်ားပါ ပါဝင္ပါတယ္)နဲ႔ ျမန္မာတပ္စခန္းေတြ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ၿပီး အသင့္ အေနအထားနဲ႔ စခန္းခ်ထားတာ ဒီေန႔ အထိပါ။

၂၀၀၁ တိုက္ပြဲစဥ္ေတြမွာ ယိုးဒယားနဲ႔ ျမန္မာတပ္ေတြ ထိေတြ႕ခဲ႔တာကို ျပန္သံုးသပ္ရရင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က ယိုးဒယားထက္ အက်အဆံုး အထိအခိုက္ ပိုမ်ားခဲ႔တယ္ (ဒါေပမယ့္ ယိုးဒယားတပ္ေတြေၾကာင့္လို႔ေတာ့ မဆိုႏိုင္ပါ၊ SSA နဲ႔ တိုက္ခိုက္ရတဲ့ အတြက္ ထိခိုက္က်ဆံုးရတာေတြပါ)။ ဒါေပမယ့္ နယ္ေျမမဆံုးရွံဳးေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ႔တယ္။ အျငင္းပြားေနတဲ့ ေတာင္ကုန္းကို ရန္သူ႕လက္ပါမသြားေအာင္ ျပန္တိုက္ယူႏိုင္ခဲ႔ၿပီး၊ လြယ္လန္းေဒသက နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈ ျပႆနာကေတာ့ နဂိုအေျခအေနတိုင္း ရွိေနၿပီး ဒီေန႔အထိ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘူး။ အဲ႔ဒီ႔ အခ်ိန္က မိမိ ေလတပ္မေတာ္မွာ ေခတ္မွီဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ မရွိခဲ႔တဲ့ အတြက္ ယိုးဒယားေလတပ္က မိမိ ေခါင္းေပၚျဖတ္ပ်ံၿပီး နားရြက္တံေတြးဆြတ္တာ ခံခဲ႔ရတယ္။

(ၿပီးခဲ႔တဲ့ ၂၀၀၃ တိုက္ပြဲစဥ္ အေၾကာင္းမွာ အခ်က္အလက္ တခ်ိဳ႕ကို ျပင္ခ်င္တာက ပန္ကန္႔ေကာ္၊ ပန္မိုင္ဆြန္၊ လြယ္ေထြ၊ က်ဴဆပ္ကပ္စတဲ႔ စခန္းေတြ အတိုက္ခံခဲ႔ရတာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ထဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ယိုးဒယားနဲ႔ ပစ္ခတ္မႈေတြျဖစ္တာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ စခန္းေတြ အတိုက္ခံခဲ႔ရတာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလထဲ (Cobra Gold ရာသီ) မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ပန္ကန္႔ေကာ္ ေဒသဟာ ဘီပီ-၅ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘီပီ-၃ပါ။)

သိတဲ့လူေတြက အခ်က္အလက္ေတြ ျဖည့္ေပး၊ ျပင္ေပးၾကဖို႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္။

အားလံုးကို ေလးစားလ်က္
Comrade