Wednesday, November 23, 2011

အနာဂါတ္ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ မိမိတို႔အျမင္ေလးမ်ား..၃

Smiley said...

ကို Zeus ေရ ကၽြန္ေတာ့္ကို အေရးတယူ ျဖည္႔စြက္ေဆြးေႏြးေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးပါ။ ေနာက္လည္း ေဆြးေႏြးေပးပါဦး။ က်န္တဲ့ ညီအစ္ကိုေတြေရာေပါ့။
ေျခလ်င္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေရးတာ သိပ္မရွင္းဘူး ျဖစ္သြားတယ္။ ေျခလ်င္ဆိုတာ Infantry အားလံုးကို ျခံဳေရးလိုက္တာပါ။ ေျချမန္ Light Infantry ေရာ၊ ယာဥ္တင္ေျခလ်င္ Motorized Infantry ေရာ ၊ သံခ်ပ္ကာယႏၲရားတပ္ Mechanized Infantry ေရာ ကိုဆိုလိုတာပါ။ သူမ်ားႏိုင္ငံ့ေတြကလို Mechanized Infantry ကိုဆိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္ေတြကေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ ေျချမန္ေတြေပါ့။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အရေကာ၊ ကုန္က်စရိတ္ေၾကာင့္ေကာေပါ့။ ယာဥ္တင္ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ တပ္ရင္းတစ္ရင္းကို truck အစီး ၄၀ ေလာက္ အျပင္ High Mobility Vehicle အစီး ၂၀ ေလာက္ပါလိုမယ္။ လက္နက္ၾကီး တပ္ခြဲအတြက္ေပါ႔။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ Konkrus ေတြ Kornet ေတြတပ္လို႔ရမယ္။
သံခ်ပ္ကာယႏၲရားတပ္ကေတာ့ အစ္ကိုေျပာသလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမျပင္အတြက္ အဆင္မေျပပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္ေအာက္မွာ ထည့္ထားတာပဲ ေကာင္းပါတယ္။သံခ်ပ္ကာတပ္ေတြမွာ AVLB, ARV, AEV စတဲ့ စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာယာဥ္ေတြ အမ်ားၾကီးထည့္ထားတာလည္း ဒါေၾကာင့္ပါပဲ။ US တပ္ေတြထက္မ်ားပါတယ္။
ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေလာဘၾကီးသြားတယ္ဗ်။ အစ္ကိုေျပာတာ မွန္ပါတယ္။ တပ္မတစ္ခုက မ်ားလြန္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ British 16 Air Assault ပံုစံမ်ိဳး ျပန္ေရးၾကည့္ထားပါတယ္။ တပ္မပံုစံေကာ တပ္မဟာပံုစံေကာ ေရးထားပါတယ္။ ယွဥ္ဖတ္ၾကည့္ပါဦး။

Smiley said...

သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား
ခ်ိန္းတပ္ယာဥ္။ ။ သံခ်ပ္ကာတပ္ရင္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားမည္ ျဖစ္ျပီးတပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၁၀၅စီးျဖင့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ၈၅၀ ခန္႔။ လက္ရွိ BMP-1 , Type-85,Type-90 ႏွင့္ MT-LB မ်ား၏ အေရအတြက္မွာမလံုေလာက္ပါ။ ထပ္မံတည္ေဆာက္/ ၀ယ္ယူရပါမည္။ ထို႔အျပင္ Type-85 ႏွင့္ Type-90 ထို႔၏ 12.7 မမစက္ေသနတ္ အစား BTR-3 ပံုစံ 30 မမစက္အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ရမည္။ ခ်ိန္းတပ္ယာဥ္ အင္အားမလံုေလာက္ေသးခ်ိန္တြင္ တင့္ကားတပ္ရင္းမ်ား ( light tank မ်ားသို႔မဟုတ္ obsolete MBTမ်ားျဖင္႔ တပ္ဆင္ထားမည္ ) သို႔မဟုတ္ ဘီးတပ္သံခ်ပ္ကာယာဥ္တပ္ရင္းမ်ားျဖင့္ ခတၲအစားထိုး ထားလို႔ရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ MEV, ARV, AEV , AVLB ႏွင့္ MCV variants မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ ဖို႔လည္း ၾကိဳးစားရမွာပါ။ ကုန္က်စရိတ္ေတာ့ နည္းနည္းမ်ားမယ္ ထင္ပါတယ္။
ဘီးတပ္ယာဥ္။ ။ယႏၲယားတပ္ရင္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားမည္ ျဖစ္ျပီးတပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၁၀၁စီးျဖင့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ၈၀၀ ခန္႔။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ BTR- 3 အစီး 1000 တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းရွိရာလိုအပ္ေသာအေရအတြက္ ရရန္ အခက္အခဲမရွိႏိုင္ပါ။ MEV, ARV, AEV, AVLB, CV ႏွင့္ MCV variants မ်ားထုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္သာ ၾကိဳးစားရမွာပါ။
MEV – Medical Evacuation Vehicle
ARV – Armored Recovery Vehicle (wrench only)
AEV – Armored Engineering Vehicle (dozer and excavator arm)
AVLB – Armored Vehicle Launched Bridge
CV- Command Vehicle
MCV – 120mm Mortar Carrier Vehicle
ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးယာဥ္ (Self propelledanti aircraft weapon)
တပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၁၂ စီးျဖင့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ၁၀၀ခန္႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 9K22Tunguska ေတြ ရွိျပီးသားဆိုေတာ့ ဒါလည္းသိပ္ျပသနာမရွိေလာက္ပါဘူး။

Smiley said...

ေလထီး/ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီတပ္မဟာမ်ား ( ၂ ခုစီ)
ဒီတပ္မဟာေတြကိုေတာ႔ ေျခလ်င္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္ကထူးခၽြန္ စစ္သည္မ်ားျဖင့္သာဖြဲ႔စည္းထားမယ္ေလ။ အထူးတပ္ဖြဲ႔ တစ္ပိုင္းေပါ့ဗ်ာ။ ေလ့က်င့္ထားပံုေတာ့ မတူဘူးေပါ့ ဒါေပမယ့္ ဒီတပ္မဟာ ႏွစ္မ်ိဳးရဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုအတူတူပဲထားမယ္ဗ်ာ။
-တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္
-ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲ
-အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ
-ေလထီး/ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီတပ္ရင္း ( x၂)
- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
- ေျခလ်င္တပ္ခြဲ ( x ၃) ၊ တစ္ခြဲကိုေျခလ်င္တပ္စု ၃ စု ( တစ္စုကိုစက္လတ္ ၂ လက္) + လက္နက္ၾကီးတပ္စု ( ၈၄ မမေနာက္ပြင့္ ၆ လက္ ႏွင့္ ၆၀မမ စိန္ေျပာင္း ၂ လက္)
- လက္နက္ၾကီးတပ္ခြဲ ၊ တင့္ဖ်က္ဒံုး ( ေကာင္းတာကေတာ့ 9K115-2 Meits-M ေတြေပါ့ဗ်ာ၊ 9K113 Konkrus or 9K133 Kornetေတြကေတာ့ ေလးလြန္းတယ္ ) ၂၀ လက္ (လူ ၈၀ ေလာက္ပဲလိုမွာပါ) + ၈၁ မမစိန္ေျပာင္း ၄ လက္
- အေျမွာက္တပ္ရင္း
-ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
- အေျမွာက္တပ္ခြဲ ( x ၃) ၊တစ္ခြဲကို 76mm M48 ဒါမွမဟုတ္ 105mm L118 ၈လက္ေပါ့ ၊ 122mm ဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္ၾကီးတဲ့ အေျမွာက္ေတြကေတာ့ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ေတြအတြက္ မေကာင္းပါဘူး။
- ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ခြဲ ၊ Igla MANPADS ၁၂ လက္
- ေထာက္/ပို႔တပ္ရင္း
- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
- စစ္လက္နက္ပစၥည္းတပ္ခြဲ
- လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မွဳလက္မွဳ အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ခြဲ
-ေဆးတပ္ခြဲ
- ေထာက္/ပို႔တပ္ခြဲ ( x ၂ )
ဒီတပ္ေတြကေတာ့ ရန္သူေနာက္ပိုင္းမွာ behind enemy lines တိုက္ရႏိုင္တာေၾကာင့္ ၊ ကိုယ့္တပ္ေတြနဲ႔ ေ၀းေ၀းမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာသံခ်ပ္ကာတိုက္ဖ်က္ေရးကိုအေလးေပးထားတာပါ။ ပံုမွန္ ေျခလ်င္ရဲ႕ တပ္ခြဲမွာ RPG-7 ၊တပ္ရင္းမွာ Carl Gustav နဲ႕ကေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ေလာက္ဘူးထင္တယ္ေလ။ စစ္သည္လိုအပ္ခ်က္ တိုးမလာေအာင္လို႕ စိန္ေျပာင္းေတြကိုေလွ်ာ့ထားပါတယ္။
ေနာက္ေလ့က်င့္ေရးအခက္အခဲေတြ၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္ အခက္အခဲေတြ ရွိလာႏိုင္တာေၾကာင့္ တပ္ခြဲ ၃ ခြဲ x ၂ ရင္းပဲထည့္ထားတာပါ။ ေနာက္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ၾကမွ အင္အား ႏွစ္ဆတိုးျပီးတပ္ခြဲ ၄ ခြဲ x ၃ ရင္းတိုးဖြဲ႔ၾကတာေပါ့။
ေျခလ်င္၊ သံခ်ပ္ကာလိုတပ္မလိုက္ထက္ တပ္မဟာတစ္ခုျခင္း တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ မ်ားတာေၾကာင္႔ တပ္မဟာအဆင့္မွာတင္ အေျမွာက္နဲ႔ ေထာက္ပို႔တပ္ရင္းေတြ ထည့္ထားတာပါ။
အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ဒီတပ္ေတြအတြက္ အခက္အခဲကေတာ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပဲဗ်ိဳ႕။ ေလထီးတပ္ရင္း ၁ ရင္းကို IL-76 or equivalent သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ၆ စင္းေလာက္လိုမယ္။ ေလယာဥ္ေသးရင္ eg; Y-8 စင္းေရပိုလိုမွာေပါ့။ ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီတပ္ရင္းေတြကလည္းတစ္ရင္းကို Mi-17 ေခါက္ေရ ၂၄ ေခါက္ေလာက္လိုမယ္။ ၈ စင္းနဲ႔ သယ္ရင္ ၃ ေၾကာ့ေပါ့။ ဒီထက္ ခြဲသယ္လို႔လည္းအဆင္မေျပေလာက္ဘူး။ (ပိုေကာင္းတာက Medium Air Assault Transport Helicopter ေတြျဖစ္တဲ့ Ka-60 တို႔ UH-60 တို႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ အစင္းေရပိုလိုလာမွာ ျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးနဲ႔ကမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။)
ပစ္ကူေပးဖို႔ Mi-24 ေတြကေတာ့ (ဒီတပ္မတစ္ခုတည္းမွာတင္ စုျပံဳသံုးရင္) လိုတာထက္ေတာင္ မ်ားေသးတယ္။ ( US တပ္မေတြေတာင္မွ Army ဆိုရင္ 24 AH-64 Apache ၊ Marine Corps ဆိုရင္ 36 AH-1 Cobra ပဲရွိတယ္ ) ကၽြန္ေတာ္တို႔ကအစင္း 60 ေတာင္မွ။
အေျမွာက္။ ။တပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၂၄ လက္ျဖင့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ၁၂၀ ခန္႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ေလထီးေတြမွာ ၇၆မမ၊ ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီေတြမွာ ၁၀၅ မမဆိုရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။ GPS fire control, laser range finders, rocket assisted round, smart ammunition ေတြနဲ႔ အဆင့္ျမွင့္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။

Smiley said...

ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မဟာ ( Review )
ဒါကေတာ့ ကို Zeus ကြန္မန္႔ကို မူတည္ျပီး ျပန္စည္းစားထားတာပါ။ British 16 Air Assault Brigade ကို အေျခခံထားတာပါ။
- တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္
- ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲ
- ေလထီးတပ္ရင္း ( x ၂ )
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- ေလထီးတပ္ခြဲ ( x ၄ )
---- လက္နက္ၾကီးတပ္ခြဲ
- ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီတပ္ရင္း ( x ၂ )
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီတပ္ခြဲ ( x ၄ )
---- လက္နက္ၾကီးတပ္ခြြဲ
- အေျမွာက္တပ္ရင္း
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- အေျမွာက္တပ္ခြဲ ( x ၃) ၊တစ္ခြဲကို 105mm L118 ၈လက္ေပါ့
---- ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ခြဲ ၊ Igla MANPADS ၁၂ လက္
- အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္း
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ ( x ၃ )
- ေထာက္/ပို႔တပ္ရင္း
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- စစ္လက္နက္ပစၥည္းတပ္ခြဲ
---- လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မွဳလက္မွဳ အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ခြဲ
---- ေဆးတပ္ခြဲ
---- ေထာက္/ပို႔တပ္ခြဲ ( x ၄ )
EME နဲ႔ ေဆးတပ္ေတြကေတာ့ British ေတြလို တပ္ရင္းအဆင္႔ေတြ မလိုဘူးထင္ပါတယ္။
လိုအပ္မယ့္ ရဟတ္ယာဥ္ေတြကေတာ့
- ကင္းေထာက္ရဟတ္ယာဥ္တပ္ရင္း
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- ရဟတ္ယာဥ္တပ္ခြဲ ( x ၃ ) ၊ တစ္ခြဲကို WZ-3 ဒါမွမဟုတ္ Mi-2 အေပါ့စား ရဟတ္ယာဥ္ ၈ စင္းေပါ့
- သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရဟတ္ယာဥ္တပ္ရင္း
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- ရဟတ္ယာဥ္တပ္ခြဲ ( x ၃ ) ၊ တစ္ခြဲကို Mi-17 ရဟတ္ယာဥ္ ၈ စင္းေပါ့
- တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္တပ္ရင္း
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- ရဟတ္ယာဥ္တပ္ခြဲ ( x ၃ ) ၊ တစ္ခြဲကို Mi-24 ရဟတ္ယာဥ္ ၈ စင္းေပါ့
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လံုေလာက္တဲ့ ရဟတ္ယာဥ္ေတြရွိမွာပါ။ ပိုထြက္လာတဲ့ Mi-24 ေတြကိုေတာ့ တပ္မၾကီးအားလံုးမွာ ျဖန္႔ေ၀ထားမယ့္ အစား အဓိကထိုးစစ္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔မွာတင္ စုစည္းထားတာ ပိုေကာငး္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ တပ္ရင္း ၁၀ ရင္းရွိလာမွာ ျဖစ္လို႔ရယ္ ေနာက္ အထူးတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္လို႔ရယ္ တပ္မဟာမွဳးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Major General ထားတာ အဆင္ေျပ မယ္ထင္ပါတယ္။ တပ္မဌာနခ်ဳပ္ တစ္ခုလည္း သက္သာတာေပါ့။

Smiley said...

အေျမွာက္တပ္မဟာ ( x ၁၀)
တပ္မတစ္ခုကို အေျမွာက္တပ္မဟာတစ္ခုဗ်ာ။

-တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္

- ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲ

- အေျမွာက္ၾကီးတပ္ရင္း ( x ၃)
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- အေျမွာက္တပ္ခြဲ ( x ၃) ၊ ယာဥ္ဆြဲ towed ၁၅၅မမ ၊ ၁၃၀မမ၊ ၁၂၂မမ ေတြဆိုရင္ တပ္ခြဲ တစ္ခြဲကို ၆ လက္၊ ယာဥ္တင္ self-propelled ၁၅၅မမ ေတြဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ယာဥ္ဆြဲ ၁၀၅မမ ေတြဆိုရင္ တစ္ခြဲကို ၈ လက္ (ယာဥ္တင္ေတြက သံခ်ပ္ကာတပ္မေတြကို ဦးစားေပး တပ္ဆင္ေပး ပါမယ္။ ေျခလ်င္တပ္မေတြ အတြက္လဲ ၁၅၅မမ ေတြကို အနည္းဆံုး တပ္မဟာတစ္ခုကို တစ္ရင္းရွိေစျခင္ပါတယ္။ က်န္တဲ႔ႏွစ္ရင္း ကေတာ့ ၁၃၀မမ၊ ၁၂၂မမ ေတြေပါ့။ ၁၀၅မမ ေတြကေတာ့ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မဟာ အတြက္ပဲ ေကာင္းပါတယ္။ QF 25 pounder, QF 75mm and BL 5.5 inch ေတြကေတာ့ အနားသာ ေပးလိုက္ပါေတာ့။)

- ဒုံးတပ္ရင္း ( x ၂ )
---- ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---- ဒံုးတပ္ခြဲ ( x ၃ ) ၊ တစ္ခြဲလွ်င္ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ ( Multiple Rocket Launchers – MRL ) ၁၂၂မမ ဒါမွမဟုတ္ ၂၄၀မမ ၆ လက္
- ပစ္မွတ္ရွာတပ္ခြဲ ( ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေရွ႕တန္းအကဲၾကည့္ေတြေပါ့။ ေနာင္ၾကရင္ေတာ့ အေျမွာက္ပစ္မွတ္ရွာေရဒါ Counter Battery Radar ေတြ တပ္ဆင္ရမွာေပါ့ )

အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား

၁၅၅မမ ယာဥ္တင္ အေျမွာက္ၾကီးမ်ား ။ ။ တပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၇၂ လက္ျဖင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္မ ႏွစ္ခု၏ အေျမွာက္တပ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုး အတြက္ ၁၈၀ လက္ခန္႔။ လက္ရွိ Nora B-52 ေတြကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ၁၅၅မမ ေျပာင္းေတြလဲႏိုင္ရင္ ေထာက္ပို႔ကိစၥ ပိုလြယ္မလားလို႔။ သိပ္ေတာ့ အေရးမၾကီးပါဘူး။ ၁၅၂မမ လည္း ထိေရာက္မွဳမွာ သိပ္မကြာပါ။ Nora B-52 နဲ႔ SH-1 ေတြေပါင္းလိုက္ရင္ လိုရင္ေတာင္ နည္းနည္းပဲ ေနမွာပါ။

၅၅မမ ယာဥ္ဆြဲအေျမွာက္ၾကီးမ်ား ။ ။ တပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ တစ္ရင္း ၊ တစ္ရင္းတြင္ ၁၈ လက္ျဖင့္ တပ္မဟာ ၈ ခုတြင္ တပ္ဆင္ဖို႔ ဆိုရင္ အလက္ ၁၈၀-၂၀၀ ေလာက္လိုမယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္ရွိ KH-179 ေတြ Soltam ေတြကို နည္းနည္းထပ္၀ယ္၊ ရွိရင္းဆြဲေတြကို အဆင့္ျမွင့္လိုက္ရင္ အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။
၁၃၀မမ / ၁၂၂မမ ယာဥ္ဆြဲ အေျမွာက္မ်ား။ ။ တပ္မဟာရွစ္ခု ၊ တစ္ခုကို ႏွစ္ရင္း ၊ တစ္ရင္းကို ၁၈ လက္နဲ႔ ဆိုေတာ့ ၃၆၀ ေလာက္လိုမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လံုေလာက္တဲ့ အေရအတြက္ ရွိျပီးသားျဖစ္မွာပါ။ (wiki ကေတာ့ ၁၂၂မမ D-30 ၂၇၀လက္နဲ႔ ၁၃၀မမ Type-59-1 ၁၆၀ လက္လို႔ျပထားတယ္။ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ ? )

၁၀၅မမ ယာဥ္ဆြဲ အေျမွာက္မ်ား ။ ။ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္မရဲ႕ အေျမွာက္တပ္မဟာမွာတင္ တပ္ဆင္ဖို႔ဆိုရင္ တစ္ရင္းထဲဆိုေတာ့ ၃၂ လက္ပဲလိုမွာပါ။ ( ပိုတာေတြကို ေရာင္းပစ္ဗ်ာ )

ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ား ။ ။ တစ္ရင္းကို ၁၈ လက္၊ တပ္မဟာတစ္ခုကို ႏွစ္ရင္း ၊ တပ္မဟာ ၁၀ ခုလံုးမွာ ဆိုရင္ ၄၈၀ ေလာက္လိုမွာေပါ့။ လက္ရွိ 530 ေလာက္ ( ယာဥ္တင္ BM-21,BM-27 Type-90, Type-90B, Type 1990 မ်ားသာ ၊ ယာဥ္ဆြဲေတြကေတာ့ အနားသာေပးလိုက္ပါေတာ့ ) ဆိုေတာ့ ေလာက္မွာပါ။ အဲဒီေလာက္ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ တပ္မဟာတစ္ခုကို တစ္ရင္းေပါ့ ဒါဆိုရင္ေတာ့ အလက္ ၂၄၀ ေလာက္ပဲ လိုမွာေပါ့။

ပစ္မွတ္ရွာႏွင့္ အကဲၾကည့္ ။ ။ အဲဒီမွာ အဓိက ျပႆနာဗ်ိဳ႕ ။ ေလ့က်င့္ျပီးသား လူလည္းမရွိ၊ သင့္ေတာ္တဲ့ ပစၥည္းလည္း မရွိနဲ႔။ ေျခလ်င္၊ သံခ်ပ္ကာနဲ႔ တြဲမယ့္ အကဲၾကည့္ေလာက္နဲ႔ မလံုေလာက္ေသးဘူးေလ။ ပင္မတပ္ေတြရဲ့ ေရွ႕တန္းကေနျပီးေတာ့ ၊ ရန္သူနယ္ေျမထဲ ၀င္ျပီးေတာ့ ပစ္မွတ္လမ္းညႊန္ဖို႔ ဆိုရင္ေတာ့ အထူးတပ္ဖြဲ႔အဆင့္ ေလ့က်င့္ထားမွ ျဖစ္မယ္ေလ။ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဆက္သြက္ေရး၊ ေထာက္လွမ္းေရး ကိရိယာေတြလဲ လိုမယ္။ ဒါကိုေတာ့ အေရးတၾကီး ျဖည့္ဆည္းသင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။ Counter Battery Radar ေတြ Unmanned Aerial Vehicle ေတြကေတာ့ ေနာက္ပိုင္း ကိစၥေတြေပါ့။

အနာဂါတ္ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ မိမိတို႔အျမင္ေလးမ်ား..၂

ေဆြးေႏြးမႈ အပိုင္း (၂)..

Smiley said...

အရင္တစ္ေခါက္က တပ္မၾကီးနဲ႔ တပ္မေတြ အၾကာင္းေရးခဲ့ပါတယ္။ အခုတစ္ေခါက္ တပ္မဟာေတြ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးၿခင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကူးထဲက တပ္မေတာ္ေပၚ့။ အားလံုးလဲ ေက်းဇူးၿပဳၿပီး ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးေပးၾကပါ ခင္ဗ်ား။

Smiley said...

တပ္မဟာမ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ရဲ့ အဓိက တိုက္ခိုက္ေရးယူနစ္မ်ား ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မဟာေတြကို လက္ရွိ ေျချမန္တပ္မေတြ၊ စကခေတြ၊ သံခ်ပ္ကာကြပ္ကဲမွဳအဖြဲ႕ေတြကေန ဖြဲ႔စည္းယူလို႔ ရပါတယ္။ တပ္မဟာမွဳးက ဗိုလ္မွဳးခ်ဳပ္ဗ်ာ။ တပ္ရင္းအေရအတြက္ ေလ်ာ့က်သြားမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တပ္ရင္းတစ္ရင္းစီက ဖြဲ႔စည္းပုံျပည္႔ေအာင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမွာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ စစ္သည္အင္အား သိသိသာသာ ေလ်ာ႔က်သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္မွာ စုစုေပါင္း တပ္မဟာ ( ၈၇ ) ခုရွိမွာပါ။ ၄င္းထို႔ကေတာ႔-
ေျခလ်င္တပ္မဟာ ၂၄
သံခ်ပ္ကာတပ္မဟာ ၆
ေလထီးတပ္မဟာ ၂
ရဟတ္ယာဥ္ခ်ီတပ္မဟာ ၂
အေျမွာက္တပ္မဟာ ၁၁ ( တပ္မလက္ေအာက္ခံ)
ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္မဟာ ၆ (တပ္မၾကီးလက္ေအာက္ခံ)
အင္ဂ်င္နီယာတပ္မဟာ ၆ (တပ္မၾကီးလက္ေအာက္ခံ)
ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မဟာ ၆ (တပ္မၾကီးလက္ေအာက္ခံ)
ေထာက္ပ့ံေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရးတပ္မဟာ ၁၁ ( တပ္မလက္ေအာက္ခံ)
ေဆးတပ္မဟာ ၄ (တပ္မၾကီးလက္ေအာက္ခံ တပ္မၾကီး၅ ႏွင္႔ ၆ မပါ)
တပ္မဟာေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ေရး လြယ္ကူေအာင္ တပ္မ၊ တပ္မၾကီးေတြနဲ႔ တြဲဘက္ထားေပမယ္႔ စစ္ဆင္ေရးလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ေျပာင္းေရႊ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Smiley said...

ေျခလ်င္တပ္မဟာမ်ား

-တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္
-ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲ
-စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ
-ေျခလွ်င္တပ္ရင္း ( × ၃ )
----ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
----ေျခလွ်င္တပ္ခြဲ ( × ၄ ) ၊ တစ္ခြဲလွ်င္ တပ္စု ၃ စု ၊ တစ္စုလွ်င္ ၆၀မမ စိန္ေျပာင္း ၁ ၊ စက္လတ္ ၁ ၊ အာပီဂ်ီ ၁
----လက္နက္ၾကီးတပ္ခြဲ ၊ ၈၁ စိန္ေျပာင္း ၉ ၊ ေနာက္ပြင္႔ ၉ ၊ ၀.၅၀ / ၁၂.၇ စက္ၾကီး ၉
-လက္နက္ၾကီးတပ္ရင္း
----ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ
---သံခ်ပ္ကာကာကြယ္ေရးတပ္ခြဲ ၊ ATGM ၂၀
----ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ခြဲ ၊ ၁၄.၅ စက္ၾကီး ၉ ၊ MANPADS ၁၂
----စိန္ေျပာင္းၾကီးတပ္ခြဲ ၊ ၁၂၀မမ ၁၂

အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား

ပဲ့ထိန္းတင့္ဖ်က္ဒံုး တပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၂၀ ျဖင့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ၆၄၀ ခန္႔ ( ဒါေတာ႔ အားလံုး၀ယ္ရမွာ ျဖစ္လို႔ ကုန္က်စရိတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြရွိမွလည္း ရန္သူသံခ်ပ္ကာေတြရန္က ကာကြယ္ႏိုင္မွာပါ။ တပ္ႏိုင္လာတယ့္ တစ္ေန႔ၾကရင္ေတာ့ တင့္ဖ်က္ဒံုးေတြကို တပ္ရင္းလက္နက္ၾကီးတပ္ခြဲ၊ ၈၄မမ ေနာက္ပြင့္ေတြကို တပ္ခြဲေပါ့။ )

ပခံုးထမ္းေလယာဥ္ပစ္ဒံုး တပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၁၂ ျဖင့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးအတြက္ ၄၀၀ ခန္႔။ လံုေလာက္တဲ့ Igla, Strala and HN-5 ေတြရွိျပီးသား ျဖစ္လို႔ပူစရာမရွိပါဘူး။ဒါေတြက ေျခလ်င္တပ္ေတြကို အနီးကပ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္ရွိေစမွာပါ။ တာတိုပစ္ ၊ တာလတ္ပစ္ ေတြကိုေတာ႔ သီးသန္႔ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္မဟာေတြက လုပ္ေဆာင္ေပးပါလိမ္႔မယ္။ တာေ၀းပစ္ကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္င့ံအေနနဲ႔ အလွမ္းေ၀းပါေသးတယ္။

ေျခလ်င္လက္နက္ၾကီး၊ လက္နက္ငယ္ေတြ ကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနျပီျဖစ္လို႔ ဘာျပသနာမွ မရွိေလာက္ပါဘူး။

တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုး ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြမွာ အရံလက္နက္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားပါတယ္။

Smiley said...

သံခ်ပ္ကာတပ္မဟာမ်ား

-တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္
-ဆက္သြယ္ေရးတပ္ခြဲ
-တင့္ကားတပ္ရင္း
----ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ ( 2 MBT , 4 MEV )
----တင့္ကားတပ္ခြဲ x ၄ ( 14 MBT )
---- အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ ( 5 ARV , 5 AEV , 5 AVLB ) တပ္စု ၅ စု ၊ တင့္ကားတပ္ခြဲ ၁ လွ်င္ ၁ စုႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၁ စု
-သံခ်ပ္ကာတပ္ရင္း
----ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ ( 2 CV, 8 MCV, 4 MEV )
----သံခ်ပ္ကာတပ္ခြဲ ( 12 ICV , 2 CV , 2 MCV )
---- အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ ( 5 ARV , 5 AEV , 5 AVLB ) တပ္စု ၅ စု ၊ သံခ်ပ္ကာတပ္ခြဲ ၁ လွ်င္ ၁ စုႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၁စု
-Mechanized Infantry Battalion ( ျမန္မာလို ဘယ္လိုေခၚရင္ ေကာင္းမလဲ မသိ )
----ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ ( 2 CV, 8 MCV, 4 MEV )
----ေျခလ်င္တပ္ခြဲ ( 12 ICV , 2 CV , 2 MCV )
---- အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ ( 5 ARV , 5 AEV , 5 AVLB ) တပ္စု ၅ စု ၊ ေျခလ်င္တပ္ခြဲ ၁ လွ်င္ ၁ စုႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၁စု

အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား

တင့္ကားမ်ား တပ္မဟာတစ္ခုလွ်င္ ၅၈ ျဖင့္ တပ္မတာ္တစ္ခုလံုး အတြက္ ၄၅၀ ခန္႔ ။ ဒါေလာက္ဆိုရင္ အခုရွိေနတယ့္ Type-59 and T-55 ေတြကိုေတာင္ အနားေပးလို႔ ရမယ္ ထင္တယ္။ လက္ရွိ T-72S, Type-88 , Type-69, Type-59 and T-55 မ်ားကို အဆင္႔ျမွင္႔ ရမည္။ အားလံုးကို Laser range finders, gun stabilizers, night vision, ERA, active defense system မ်ားတပ္ဆင္ရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ new engine and 125 smoothbore or 105mm rifled gun မ်ားတပ္ဆင္ရမည္။

Zeus said...

I praised smiley for making this suggestion about army stup. When light infantry battalions were formed they were based on US Ranger Battalions as Special Battalions. But due to material constraints they have to be formed as LIBs. LID are formed as fast moving elite divisions which has limitation compared to full infantry division. If we are to form Corps it should include at least 1 regular division for full battle field depolyment and 1 LID for rapid response.
The regular divisions need to be organised with birgades than TOCs. This will be more efficient while LID can still keep their TOCs.
I don't think Tatmadaw can afford to have an Airborne Division. Instaed, we should base on British 16 Air- assult Brigade and 3 Commando Royal Marine Brigade with 3 to 4 batallions each plus auxillary units. They will be vangaurd forces if any conflict occurs. Royal Air Force has 35 C130J/K and 7 C17s. We only have 4 Y-8s.
I think your tank batallion formation is based on US Army setup. I agree that we sould have 14 tanks in each squadroons. Current formation of 44 tank/ battalion is too small. Besides, the flora and fauna of Myanmar is full of rivers and mountains so limitaions of amour units needed to be realized. Instaed of giving protection and punch they could end up as sitting ducks in battlefield.
I think MIB is translated as "Than Kyat Kar, Yan Da Yar Tat". I have seen it in international journal published in the 80s.
Getting back to infantry, we should include Automatic Granade Launchers (AGL) either in brigade or TOC levels if not in batallion. They can produce good firepower for both offensive and defensive stand.
Also, we should include LAWs like RPG 26s in platoon level for anti armor or anti bunker uses.
India transfered T-55s british L7 tank gun. They have quite a reputation. If we can get more of them we should put them on Type 59s as well. I wouldn't count on Chinese made 105mm. They have very short barrel life.

အနာဂါတ္ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ မိမိတို႔အျမင္ေလးမ်ား.. ၁

ေဆြးေႏြးမႈ အပိုင္း (၁)

Zeus said...

There is more important thing than artillery. We don't have guided anti tank missle system yet. It would be better to get a hand on one, so army can have better anti armor or anti bunker capabilities. Pherhaps Russian 9M131 Metis-M or 9M133 Kornet or Israeli spike missile systems will be good.

Smiley said...

Yes, I strongly agree with you. Our current anti armor or anti bunker capabilities in infantry is limited to MA-10 (RPG-7). This is clearly inadequate. I wish we could have MA-14 (Carl Gustav 84mm) at rifle company level and ATGM at battalion heavy weapons company. If this is still impossible due to finicial constraints, ATGM at Tatical Operation Command level would be fine. MA-10 is good for COIN operations, but what if we have to face a heavily armored foe such as PLA or USArmy. (MA-14 would be effective aganist Thailand's M-60 or Bangladash's Type -59)

Zeus said...

Carl Guldstav is an legendary weapon and is adopted by major armed forces, except M1 and M2 versions are a bit heavy to react swiftly. I agree that we should deploy ATGM to TOC levels. But. not only we have to consider defence budget allocations, but also we need to watchout for the technical knowledge and education of our individual soldiers. There is one Russian LAW similar to M-72 which is known as RPG 29. It is compact, relatively lighter and could be assigned down to platoon level.

Smiley said...

This would be a very long comment. So I would like to pre-apologize to blogger ko MM and all other readers especially as my Myanmar typing is so painfully slow that I've to type in English. I am no professional and please view my opinions as an ameatur but a patriotic Myanmar's good-intentioned but may be idiotic ideas.

There are so many defecienies in our current Myanmar Armed Forces. We, as Myanmar , would like to view our forces as the best in the whole big world. But alas we have to find a compromise between the most we can afford and the least we need to defend Myanmar.
Currently , our Tatmadaw is engaged in a series of bitter counter insurgency operations. But if we take a closer look, it's easy to know that it's not (NOT) what our Tatmadaw is for. It must be able to defend Myanmar aganist all possible future aggressors. Who could be that aggressor is a political question rather than a military one. So, I would not discuss it here.
To be able to involve in a nation vs nation conflict , we need substantial changes in our current force structure.
Our current structure is based around RMC (regional military command တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္) with LIDs (light infantry divisions ေျချမန္တပ္မ) as strategic reserve which is especially suited for our current COIN operations but not if we have to face a foreign aggression.
To that mission we have to use a flexible force structure ready for 'defense' as well as 'strike' operations. So , my idea is to use Corps-Division-Brigade structure instead of current BSO-RMC-LID/Armored Operations/ Artillery Operations Command/ Regional Operations Command ( ေဒသကြပ္ကဲေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး) / Military Operations Command ( စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမွဳ ဌာနခ်ဳပ္) - Tactical Operations Command structure. (You can see the simplicity the reform will bring)

Smiley said...

Corps (တပ္မၾကီး)
Corps will be the largest field units of Myanmar Army. They will be headquarters units to which divisions or brigades can be attached. There will be six corps as follows--
I Corps (Upper Myanmar - Kachin, Sagaing, Mandalay, Magway, Chin)
II Corps (Lower Myanmar - Yagon, Ayerwaddy, Rakhine, Bago)
III Corps (Eastern Myanmar - Shan and Kayar)
IV Corps (South eastern Myanmar - Mon, Kayin and Thanintharyi)
V Corps (Armored/ Heavy Reserve)
VI Corps (Airborne/ Light Reserve)
The corps HQ can be form from current Bureau of Operations စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔ with a Lt Gen as commander as now. The corps HQ will but need a larger staff. Like BSOs , the corps will be a deployable headquarters but moreover unlike the BSOs, the corps will be responsible for its own training with organic training brigade.
N.B I do think Yangon and Naypyidaw , current area of responsibility of BSO 5 and 6 respectable need special attention but I don't think it should be corps size.

Smiley said...

Divisions (တပ္မ)
ိ္ိိDivision will also be deployable headquarters units. Each division will have
1.a main division headquarters at its base town
2.a field headquarters which would be deployed as needed
3.two to three tactical operation commands to oversee attached brigades
4.liaison units
5.division band
There will be 11 division headquarters
8 x infantry division (two each for I-IV corps)
2 x armored division (for V corps)
1 x airborne division (for VI corps) [ I think it is impractical to train two airborne division and impossible to obtain sufficient number of transport aircrafts ]
We could transform current RMC into division headquarters with but a little difficulties. There would be Maj Gen as division commander. The remaining two RMC will be rerolled as capital defense brigade for Yangon and Naypyidaw ( Yagon RMC and Naypyidaw RMC of course!)