စာဗူးေတာင္းတိုက္ပြဲ
၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕မွာပင္ စာဗူးေတာင္းတိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲရျခင္းျဖစ္သည္။ သံခ်ပ္ကာတပ္ခြဲမွ ဗိုလ္မွဴးပက္ထရစ္ဖိုးလွ၊ ဗိုလ္မွဴးသီလွ၊ ဗိုလ္မွဴးတင္ၾကည္ တို႕ဦးစီးျပီး စုစုေပါင္း (၃၁) ေယာက္ျဖင့္ ပါ၀င္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။ တိုက္ယာဥ္မ်ားမွာ ရွားမင္း တင့္ကား (၂) စီး၊ စတူး၀ပ္ တင့္ကား (၆) စီး၊ ဘရင္းကယ္ရီယာ (၃၈) စီး၊ လူနာသယ္ယဥ္ (၁) စီး တို႕ပါ၀င္ခဲ့သည္။ စာဗူးေတာင္းရြာၾကီးတြင္ အခိုင္အမာ တပ္စြဲေနၾကသည့္ ေကအင္ဒီအိမ်ားကို ေျခလ်င္တပ္၊ အေျမာက္တပ္မ်ားႏွင့္အတူ အကူသံခ်ပ္ကာကားတပ္ခြဲ အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ စုရပ္ျဖစ္သည့္ လွည္းကူးျမိဳ႕အထြက္ နံနက္အာရုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ ေျခလ်င္တပ္မ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း ျဖန္႕ခြဲခ်ီတက္ေစကာ အေျမာက္တပ္မွပစ္ကူေပးျပီး ထုထည္ၾကီးမားေသာ ေကအင္ဒီအိုကတုတ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ စာဗူးေတာင္းရြာၾကီးအထိ လမ္းတြင္ တိုက္ပြဲ ၄ ၾကိမ္ခန္႕ အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားျပီး ညေနပိုင္းမွာ စာဗူးေတာင္းရြာၾကီးကို သိမ္းပိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထုံးၾကီးတိုက္ပြဲ
၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ထုံးၾကီးတိုက္ပြဲသည္လည္း ေကအင္ဒီအို တို႕ႏွင့္ အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ သံခ်ပ္ကာတပ္ခြဲမွ ဗိုလ္မွဴးသီလွ၊ ဗိုလ္မွဴးေမာင္ျငိမ္း၊ ဗိုလ္ၾကီးရဲ၀င္း ႏွင့္ အျခားအဆင့္ (၄၆) ေယာက္ ပါ၀င္ခဲ့ ၾကသည္။ တိုက္ယာဥ္မ်ားမွာ ရွားမင္း တင့္ကား (၂) စီး၊ စတူး၀ပ္ တင့္ကား (၄) စီး၊ ဘရင္းကယ္ရီယာ (၂၀) စီး တို႕ျဖစ္ျပီး သနက (၆) ႏွင့္ စစ္ရဲတပ္ရင္းတို႕ျဖင့္ တြဲဘက္စစ္ဆင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေျခလ်င္ ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္ခြဲ ပူးေပါင္းစစ္ေၾကာင္းအဖြဲ႕သည္ ထုံးၾကီးမေရာက္မွီ ဘုရားေတာင္ကုန္းတစ္ခုတြင္ ရန္သူမ်ားကအျပင္းအထန္ ခုခံေနေသာေၾကာင့္ သနက (၆) မွ တပ္စုတစ္စုခန္႕ ဒဏ္ရာရက်ဆုံးျဖစ္ေနေပသည္။ တင့္ကားႏွင့္ကယ္ရီယာမ်ားမွာလည္း ပထမပိုင္းတြင္ ကြင္းအျပင္ဘက္မွ လွဳပ္ရွားၾကည့္ေသာ္လည္း ေျမေျပာ့ေနသျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ရြာသားတစ္ဦးကို လမ္းျပအျဖစ္ အကူအညီေတာင္းျပီးမွသာ တင့္ကားႏွင့္ကယ္ရီယာမ်ား ဘုရားေတာင္ကုန္းေပၚသို႕တက္ျပီး သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ ေပသည္။ အခ်က္အခ်ာေျမကို ရေသာေၾကာင့္လည္း ရြာအတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္မွာပင္ ရြာတြင္းမွ အလံျဖဴမ်ားျပ၍ လက္နက္ခ်ေၾကာင္းျပသျဖင့္ အခုအခံမရွိဘဲသိမ္းႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

ဒိုက္ဦးတိုက္ပြဲ
ထုံးၾကီးတိုက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏႊဲျပီးေနာက္ ပဲခူးျမိဳ႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဒိုက္ဦးျမိဳ႕၌ တပ္မ်ားစုစည္းရန္ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေတာင္ငူလမ္းေၾကာင္းကို အလွ်င္အျမန္ ရွင္းလင္းျပီးဖြင့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္အထိ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႕မွာ တပ္ခြဲအဆင့္မွ်သာရွိေသးသည္။ အရာရွိမ်ားမွာ ဗိုလ္မွဴးပီဖိုးလွ ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးသီလွ တို႕ ဦးစီးလွ်က္ ရွားမင္းတင့္ (အက္စ္-၁) (၁) စီး၊ ရွားမင္းတင့္ (အက္စ္-၂) (၁) စီး၊ စတူး၀ပ္တင့္ကား (၃) စီး၊ ဖို႕ဆုံလည္ (၀က္ေကာ္) (၁) စီး၊ ကယ္ရီယာ (၂၄) စီး စသည့္တိုက္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္စစ္ဆင္ခဲ့ေပသည္။ ဒိုက္ဦးျမိဳ႕နယ္ ေရႊအိမ္ဒုံလမ္းဆုံတြင္ ေကအင္ဒီအိုမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံျပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၄င္းတို႕ထံမွ သံခ်ပ္ကား (၁) စီး ႏွင့္ လက္နက္မ်ား သိမ္းမိျပီး ၄င္းကားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံကာ ေရႊအိမ္ဒုံလမ္းဆုံတြင္ ရရိွသည္ကိုအစြဲျပဳ၍ ေရႊအိမ္ဒုံဟု အမည္ေပးျပီး ျပန္လည္သုံးစြဲခဲ့သည္။ ၄င္းတိုက္ပြဲတြင္ ရန္သူမ်ားဘက္က ခံကတုတ္မ်ားေကာင္းမြန္ျခင္း၊ အင္အားမ်ားျပားျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အေရးမလွျဖစ္ကာ လက္ခုတ္ကြင္းသို႕ဆုတ္ခြာခဲ့ရေသးသည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ အင္အားျဖည့္တင္း၍ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရာ၌လည္း ဆုတ္ခြာရျပန္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကတုတ္ဘုရားၾကီးတြင္ ေျခကုတ္ယူ၍ ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (၃)၊ (၆) ႏွင့္ ခ်င္း (၁) တို႕ျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္သည့္အခါ လက္ခုတ္ကြင္းကို ျပန္လည္သိမ္းမိသည္။ (ဒု-တပ္ၾကပ္စိုးျမင့္ ႏွင့္ တပ္သားညြန္႕တင္ တို႕မွာ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ တိုက္ခိုက္ရင္းျဖင့္ ဒိုက္ဦးတိုက္ပြဲမွာပင္ က်ဆုံးခဲ့ရသည္။) ဆက္လက္၍ ဒိုက္ဦးျမိဳ႕ကို ထိုးေဖါက္တိုက္ခိုက္ျပီး သိမ္းပိုက္ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္။ တပ္သားေအာင္ျမိဳင္ မွာ တိုက္ပြဲမ်ား၌ စြန္႕စြန္႕စားစား ရဲ၀ံ့စြာ တိုက္ခိုက္မွဳေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ “သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္း၀င္တံဆိပ္” ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရေပသည္။

သံေတာင္ (ေတာင္ငူ) တိုက္ပြဲ
၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ သံေတာင္ကိုခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ (၈) မိုင္ေတာင္ကုန္းမွ ေကအင္ဒီအိုမ်ားက အျပင္းအထန္ခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ စတူး၀ပ္တင့္ကား (၂) စီး၊ ကယ္ရီယာ (၁၂) စီး ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ရန္သူမ်ားကလည္း လမ္းတစ္ေလွ်ာက္၌ သစ္တုံးၾကီးမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႕ခုခံခဲ့ရာ စတူး၀ပ္တင့္ကား (၁) စီးမွာ တိုက္ရင္းခိုက္ရင္းျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ္လည္း မေက်ာ္ႏိုင္ပဲစက္ရပ္သြားခဲ့သည္။ စက္ျပန္ႏွိဳး၍ မရေသာေၾကာင့္ ၄င္းတင့္ကားကိုပင္ ဘန္ကာသဖြယ္ အသုံးျပဳတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ရန္သူမ်ားကလည္း (၁၇) ေပါင္ဒါအေျမာက္ျဖင့္ဦးႏွိမ္ ပစ္ခတ္ေနသျဖင့္ မိမိဘက္မွ ေရွ႕မတိုးႏိုင္ျဖစ္ကာ ေတာင္ငူျမိဳ႕ ႏွင့္ ေလးမိုင္အကြာသို႕ ျပန္ဆုတ္ခဲ့ရေပသည္။ စက္ရပ္သြားေသာ စတူး၀ပ္တင့္ကားမွ တိုက္ယာဥ္အဖြဲ႕သားမ်ားမွာ ေမွာင္ခ်ိန္ၾကမွ အေမွာင္ထုကို အကာအကြယ္ျပဳ၍ ျပန္ဆုတ္ ခဲ့ရေပသည္။ သံေတာင္ (ေတာင္ငူ) တိုက္ပြဲ၏ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ တစ္ခုမွာ တပ္ၾကပ္ၾကီးတင့္လြင္ ဦးစီးေသာ တင့္ကားတစ္စီးသည္ ေရွ႕သို႕ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ရာ ရန္သူ၏ျပန္လွန္ပစ္ခတ္မွဳေၾကာင့္ တပ္ၾကပ္ၾကီးတင့္လြင္မွအပ တိုက္ယာဥ္အဖြဲ႕သားအားလုံး က်ဆုံးခဲ့ရျပီး တပ္ၾကပ္ၾကီးတင့္လြင္က ေနာက္ပိုင္းသို႕ စက္ျဖင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ရသည္။ ၄င္းအားကယ္ထုတ္ရန္ ကယ္ရီယာ (၁) စီး ခ်က္ခ်င္းလိုက္သြားခဲ့ရာ ရန္သူ၏ျပင္းထန္ေသာ ပစ္ခတ္မွဳေၾကာင့္ ၄င္းကယ္ရီယာ တိမ္းေမွာက္သြားခဲ့ ျပန္သည္။ ရန္သူကလည္း ၄င္းတို႕ပစ္ကြင္းထဲသို႕ အပိုင္၀င္လာေသာေၾကာင့္ ပစ္ခတ္မွဳမ်ား အရွိန္ပိုမိုလာရာ ေသနတ္သံ မ်ားမွာ သံေတာင္ျမိဳ႕ကိုပင္ ဖုံးလႊမ္းေနခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တင့္ကားယာဥ္ေမာင္း တပ္ၾကပ္ ေအာင္ျမိဳင္ မွ ၄င္း၏တင့္ကားကို ကၽြမ္းက်င္စြာျဖင့္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေမာင္းႏွင္ျပီး တပ္ၾကပ္ၾကီးတင့္လြင္ ႏွင့္ ေမွာက္သြားသည့္ ကယ္ရီယာမွ အဖြဲ႕သားမ်ား၏ အသက္ကို ခဲရာခဲဆစ္ အခ်ိန္မွီ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ထိုသို႕စြန္႕စြန္႕စားစား ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင့္လည္း “သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္း၀င္တံဆိပ္” ကို ထမ္မံခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရေပသည္။

ဟသၤာတခရိုင္စစ္ဆင္ေရး
၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁) ရက္ေန႕တြင္ ဟသၤာတခရိုင္စစ္ဆင္ေရးကိုစတင္ခဲ့သည္။ ထိုစစ္ဆင္ေရးကို ဗိုလ္ၾကီးသိန္းေအာင္ ဦးစီး အင္အား (၃၇) ေယာက္ ႏွင့္ တင့္ကား (၄) စီး၊ ကယ္ရီယာ (၆) စီး၊ သံခ်ပ္ကား (၃) စီး ျဖင့္ ခလရ (၂)၊ ခလရ (၆) တို႕ႏွင့္ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါက္တမ္းရြာ အလြန္တြင္ တပ္သားထြန္းၾကည္ ေမာင္းႏွင္ေသာကယ္ရီယာ မိုင္းထိရာ ၄င္း၏လက္တြင္ဒဏ္ရာရျပီး ခလရ (၆) မွ အရာရွိတစ္ဦး ႏွင့္ အျခားအဆင့္ (၆) ဦး က်ဆုံးသြားရေပသည္။ ေရွ႕သို႕ဆက္လက္ခ်ီတက္ရာ ပန္းေတာင္းကုန္းရြာကို ဆက္လက္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ရွားခဲရြာကိုခ်ီတက္ရာ ၄င္းရြာမေရာက္မီွ ၾကိတ္တမ္းရြာထိပ္တြင္ မိုင္းထိေသာေၾကာင့္ (သံမဏိ) အမည္ရွိ အေပါ့စား တင့္ကား (၁) စီး ပ်က္စီးသြားျပီး တပ္ၾကပ္ၾကီးေက်ာ္စိန္၊ တပ္သားခင္စိုး၊ တပ္သားစိုးတင့္ တို႕မွာ ဒဏ္ရာရသြားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ရွားခဲရြာသို႕ ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ခုခံမွဳမရွိဘဲ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ အေထာင္ရြာသို႕ ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ရာ အေထာင္ရြာမေရာက္မီ က်ဳံပတုတ္ ေခ်ာင္းကူးတံတားတြင္ မိုးထိမွန္ရာ (က်ားၾကီး) အမည္ရွိ သံခ်ပ္ကား (၁) စီး ပ်က္စီးျပီး တပ္သားညိဳေမာင္၊ ဒု-တပ္ၾကပ္ဒီဇူဇာ တို႕က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ က်ဳံေပ်ာ္ျမိဳ႕ အထိ ခုခံမွဳမရွိပဲ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။